Chòe-kīn ê kái-piàn

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Choè-kīn ê kái-piàn ê soán-hāng
說明:
!
Che khui 1 ia̍h sin ia̍h $1 - sin ia̍h
~
Che sī sió siu-kái
b
Che sī bot ê siu-kái
維基數據編輯
±123
更改前後頁面位元組大小的變化
Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
隱藏 sió siu-kái | 顯示 bot kái-ê | 隱藏 bû-bêng-sī | 隱藏 teng-ji̍p ê iōng-chiá | 隱藏 góa ê pian-chi̍p | 顯示維基數據
Hián-sī tùi 2014-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài 5) 18:48 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   

2014-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)