Kńg-tang-oē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Kńg-tang-oē

廣東話/粵語

Kok-ka: Tiong-kok, Tang-lâm-a
Tē-khu: Tiong-kok: Kńg-tang, Kńg-sai, Hiang-káng, Ò-mn̂g

Tang-lâm-a ê tn̂g-lâng siā-lí

Sú-iōng jîn-káu: 7100 bān [1]
Pâi-miâ: 16 [2]
Hun-lūi: Hàn-Chōng gí-hē

 Hàn-gí
  Kńg-tang-oē

Gú-giân má
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B) / zho (T)
ISO 639-3 yue
Khu-pia̍t: Oa̍t-gí ū-sî chí Oa̍t-lâm-gí

Kńg-tang-ōe (廣東話; 粵語), Hàn-gú ê chú-iàu hong-giân chi-chi̍t. Thong-hêng tī Tiong-kok lâm-hong ê Kńg-Tang-séng, Kńg-sai-séng, Hiong-káng, Ò-mn̂g kah Tang-lâm-a chi̍t-kóa-á kok-ka, sī hái-gōa hôa-jîn siāng-chú-iàu ê thong-hêng gí-giân. Kńg-tang-ōe iū kiò-chòe Kńg-chiu-ōe, Oa̍t-gí, Pe̍h-ōe, i e miâ-chheng sī àn Tiong-kok kó·-tāi lâm-hong ê sió-sò· bîn-cho̍k "Oa̍t" (越) tńg--kòe-lâi-ê.

Sè-kài siōng tāi-iok ū 7000-bān lâng tī-leh sú-iōng Kńg-tang-ōe, sui-jiân pí bōe kòe Phó·-thong-oē, mā sǹg-sī sè-kài chú-iàu ê 1-chióng gí-giân.

Àn gí-giân-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, Kńg-tang-ōe kah chin-chōe Hàn-gí hong-giân siâng-khóan, pó-liû chiok-chē kó·-tāi Hàn-gí ê te̍k-tiám.

Kńg-tang-ōe ê hoat-im kah Phó·-thong-ōe ū chin-tōa ê bô-kâng, chú-iàu thé-hiān tī siaⁿ-tiāu kah ūn-bú. Kńg-tang-ōe ê siaⁿ-tiāu chin ho̍k-cha̍p, lóng-chóng ū 9-ê siaⁿ-tiāu, kó·-tāi Hàn-gí 3-ê ji̍p-siaⁿ-tiāu lóng-chóng pó-liû tī Kńg-tang-ōe lāi-té, che to̍h-sī “-t, -k, -p”. Che í-gōa, “-n, -m, -ng” chit-thò ôan-chéng ê phīⁿ-im-ūn (鼻音韵) mā pó-chûn tī Kng-tang-ōe tang-tiong.

Siāng tiōng-iàu--ê, Kńg-tang-ōe kàu-taⁿ pó-chûn tio̍h chin-chōe kó·-tāi Hàn-gí ê iōng-sû kóng-hoat í-ki̍p gí-khì chō·-sû. Chià-ê te̍k-tiám tī hiān-tāi Hàn-gí tang-tiong chha-put-to khòaⁿ bōe-tio̍h--à.

Chham-koan[siu-kái]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái]

Wikipedia
Wikipedia ū Kńg-tang-oē ê pán-pún.