O͘-khang

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
(Bí-su̍t-ka oē--ê) O͘-khang piⁿ--á ê phoāⁿ-chheⁿ nā oá chhiau-koè Roche hān-kài (Roche limit), tō ē chō-chiâⁿ kàng-tio̍k îⁿ-poâⁿ (accretion disk), koh ū koá mi̍h-kiāⁿ ē ùi lâm-pak-ke̍k phùn--chhut-lâi.

O͘-khang (烏空, black hole) sī ú-tiū ê 1 chióng bu̍t-thé, i ê chit-liōng chin chi̍p-tiong, tāng-la̍t chin kiông, liān kng to soan bē chaú. It-poaⁿ siong-tùi-lūn ī-chhek ú-tiū ē ū o͘-khang, mi̍h-kiāⁿ jú oá o͘-khang, beh soan-chaú ê lêng-liōng tō jú toā, nā oá kah sū-kiāⁿ kài-soàⁿ (event horizon), tō su-iàu bû-hān ê lêng-liōng, ì-sù tō sī éng-oán chaú bē lī. Tī sū-kiāⁿ kài-soàⁿ lāi-té-bīn, sî-khong ê kiat-kò͘ oan-khiau, ta̍k hāng mi̍h-kiāⁿ lóng lak tùi o͘-khang tiong-sim ê kî-ī-tiám (singularity)--khì.

Chham-khó worm hole.

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf