Pe̍h-ōe-jī ê chiàⁿ-jī-hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Pe̍h-ōe-jī jī-bó[siu-kái]

26 ê jī-bó (16 ê tan-jī jī-bó, 10 ê digraphs) (Collating order)

A/a Aⁿ/aⁿ B/b CH/ch CHH/chh E/e Eⁿ/eⁿ G/g
H/h I/i Iⁿ/iⁿ J/j K/k KH/kh L/l M/m N/n NG/ng
O/o O·/o· Oⁿ/oⁿ P/p PH/ph T/t TH/th U/u
 ??
Grapheme chù
a
á
à
â
ā
Hō-ló
ap ??
a̍p ??
aⁿ
áⁿ
àⁿ
âⁿ
āⁿ
a̍ⁿ ???
b
ch
chh
e
é
è
ê
ē
f
g
h
i
í
ì
î
ī
j
k
kh
l
m
ḿ
n
ng
ńg
ǹg
n̂g
n̄g
n̍g
o
ó
ò
ô
ō
o·,o͘,O͘ o͘
ó·
ò·
ô·
ō·
o̍·
p
ph
s
t
th
u
ú
ù
û
ū
ṳ́
ṳ̀
ṳ̂
ṳ̍
v
y
A
Á
À
Â
Ā
Hō-ló
B
CH
CHH
E
É
È
Ê
Ē
F
G
H
I
Í
Ì
Î
Ī
J
K
KH
L
M
N
NG
ŃG
ǸG
N̂G
N̄G
N̍G
O
Ó
Ò
Ô
Ō
O·,O͘
Ó·
Ò·
Ô·
Ō·
O̍·
P
PH
S
T
TH
U
Ú
Ù
Û
Ū
Ṳ́
Ṳ̀
Ṳ̂
Ṳ̍
V
Y

Siaⁿ-tiāu hû-hō ê phiat-hoat (kòa-im-hoat)[siu-kái]

Tan bó-im[siu-kái]

Á É Í Ó Ó· Ú á é í ó ó· ú

Phiⁿ-im-bóe tan bó-im[siu-kái]

Áⁿ Éⁿ Íⁿ Ó·ⁿ ÁⁿH ÉⁿH ÍⁿH áⁿ éⁿ íⁿ ó·ⁿ áⁿh éⁿh íⁿh

Im-chat-hòa bó-im[siu-kái]

ŃG ḿ ńg

Siang bó-im[siu-kái]

Á É Í Ó Ó· Ú á é í ó ó· ú

Tan bó-im + phiⁿ-im-bóe[siu-kái]

M N NG m n ng
Á ÁM ÁN ÁNG Ám Án Áng
É ÉM ÉN ÉNG Ém En Éng
Í ÍM ÍN ÍNG Ím Ín Íng
Ó ÓM ÓN ÓNG Óm Ón Óng
Ó· Ó·M Ó·N Ó·NG Ó·m Ó·n Ó·ng
Ú ÚM ÚN ÚNG Úm Ún Úng
á ám án áng
é ém én éng
í ím ín íng
ó óm ón óng
ó· ó·m ó·n ó·ng
ú úm ún úng
  • Phiⁿ-im ê hit-ê 'ⁿ' bô sèng 1-jī.