Ìn-nî ê Sin-chiaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Sin-chiaⁿ-sî teh sio-hiuⁿ ê Ìn-ní Hôa-jîn.

Ìn-nî ê Sin-chiaⁿ sī chi̍t-chióng Ìn-nî Hôa-jîn thoân-thóng hong-sio̍k lâi kòe sin-chiaⁿ (Kū-le̍k ê sin-nî). Tī Ìn-nî-gí lāi-bīn chit-ê sîn-nî ê cheh-ji̍t kiò-chò Tahun Baru Imlek ā-sī Sincia, tō sī ūi Bân-lâm-gú lâi ê kù-ōe.

TĪ Ìn-nî sin-chiaⁿ ê hong-sio̍k í-keng ū kúi-pah-nî ê le̍k-sú. Ta̍k só͘-chai kap ta̍k Tiong-kok î-bîn ê cho̍k-kûn ū ka-kī bô kâng-khoán ê hong-hoat lâi kòe-cheh. Tāi-pō͘-hūn Ìn-nî Hôa-jîn sī tùi Bân-lâm Tē-khu lâi ê, só͘-í Ìn-nî ê sin-chiaⁿ khah chiap-kūn Bân-lâm bûn-hòa ê te̍k-sek.

Tāi-pō͘-hūn ê lâng beh kòe-nî kòe kàu cha̍p-gō͘. Iû-kî-sī iû-goân teh pái chó͘-sian ê lâng, sin-chiaⁿ ê sî-chūn sī chi̍t-nî chi-kan tē-it tiōng-iàu ê ji̍t-chí. 15 kang lāi-té in tio̍h-ài si̍t-hêng chi̍t-kóa-á bîn-sio̍k kap gī-sek. Kàu chhe-káu ê sî, it-tēng ài pài thiⁿ-kong.

Kàu Cha̍p-gō͘, tō sī sin-chiaⁿ ê bóe-kî, lóng hō͘ Ìn-nî Hôa-jîn hō-chò Cap Go Meh (cha̍p-gō͘-mê), mā-sī ū-lâng kiò-chò Guan Siau (Goân-siau).