Îⁿ-tiâⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Bí-kok Houston Thài-khong Toā-îⁿ-tiâⁿ, choân sè-kài siōng chá--ê choân-ji̍t ho̍k-ha̍p-hêng (複合型) thé-io̍k-tiûⁿ, 1965 nî kiàn-sêng
Khai-koan-sek (開關式) thàu-thiⁿ toā îⁿ-tiâⁿ, Bí-kok Milwaukee iá-kiû-tūi chú-tiûⁿ : Miller Park

Îⁿ-tiâⁿ (圓埕) sī hō͘ūn-tōng pí-sài kí-pān--ê thé-io̍k-tiûⁿ, ū toā-liōng koan-chiòng chō͘-ūi.

Sû-goân[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ji̍t-gí ū "ドーム球場", (Hùn-lēng-sek: Dômu kyûzyô, Eng-gí: Domed stadium) chit ê sû. Siōng chá Tâi-oân Hoâ-gí chhut-hiān "Kī-tān" (巨蛋 (ㄐㄩˋㄉㄢˋ)) tiaⁿ-kóng sī in-ūi Tang-kiaⁿ Toā-îⁿ-tiâⁿ chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p nn̄g, hit tang-sî Tâi-oân iáu-bô toā-îⁿ-tiâⁿ. It-ti̍t kàu "Tâi-pak Sió-kī-tàn" kap "Ko-hiông Kī-tàn" lo̍k-sêng, chhī-lāi chia̍t-ūn kap kong-chhia ū su-iàu Tâi-gí kóng-pò͘ chām-miâ, chiah ū-lâng siūⁿ tio̍h ài án-noá hoan-e̍k. Chêng-kàu-taⁿ iah bô koaⁿ-thiaⁿ kong-tēng--ê e̍k-miâ, tiāⁿ-tiāⁿ ti̍t-ti̍t ēng kī-tàn (jùdàn) kóng-pò͘.

Tâi-gí-bûn ha̍k-chiá Phoaⁿ Kho-goân (潘科元)--sin-seⁿ pêng-lūn: Ah-nā "kū-nn̄g" (巨卵)--ê kóng-hoat, tiō khah-bô thò-tòng, "kū" (巨) sī bûn-giân jī-gán (字眼), "nn̄g" (卵) sī kháu-gí sû-sò͘, án-ne tàu, bē-chiah-ka. Jî-chhiáⁿ kiàn-gī sú-iōng "toā-îⁿ-tiâⁿ".[1]

Tâi-gí-bûn ha̍k-chiá Tō͘ kiàn-hong (杜建坊)--sin-seⁿ kiàn-gī: Iōng Eng-bûn--ê "Dome/Arena"--ê ì-e̍k (意譯) lâi-hō siōng hó, Dome sī îⁿ--ê chhù-téng, Arena sī îⁿ--ê chhau-tiûⁿ. Nā beh chō sin-sû (新詞), sú-iōng "oân-kong-tiâⁿ" (圓拱埕) iah-sī "oân-kong-koán" (圓拱館).[2]

Kî-thaⁿ Siong-koan sin-sû[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  • Tâi-tang Tāi-ha̍k Hoâ-gí-hē Hù-kàu-siū Tiuⁿ Ha̍k-khiam (張學謙) kiàn-gī: "îⁿ-téng thé-io̍k-koán" (圓頂-).[3]
  • Tî-liáu chō sin-sû, tú-tio̍h "巨蛋", nā bô-ài liām Pak-kiaⁿ Koaⁿ-oē im, beh liām Tâi-oân-oē im, tiō ài-liām kī-tàn (Chiang-khiuⁿ) iah-sī kū-tàn (Choân-khiuⁿ), thâu chi̍t jī kap "kī-choa̍t" (kū-choa̍t)--ê "kī" (kū) kâng-im, boé-jī kap "phî-tàn" (皮蛋)--ê "tàn" kâng-im.[4][5][6]

Bí-kok ê îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# Kiû-tiûⁿ-miâ tē-tiám Khui-tiûⁿ Chō͘-ūi-sò͘
1 Thài-khong Îⁿ-tiâⁿ (Astrodome) Houston 1965 nî 4goe̍h12 ji̍t 54,816 (iá-kiû)
62,439 (kha-kiû)
2 Kok-ông Îⁿ-tiâⁿ (Kingdome) Seattle 1976 nî 3goe̍h27 ji̍t 59,166 (iá-kiû)
66,000 (kha-kiû)
3 To-hoē Îⁿ-tiâⁿ (都會-, Metrodome) Minneapolis 1982 nî 4goe̍h3 ji̍t 46,564 (iá-kiû)
64,035 (kha-kiû)

Ji̍t-Pún ê îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tang-kiaⁿ Îⁿ-tiâⁿ, Ji̍t-pún siāng-chá--ê îⁿ-tiâⁿ, 1988 nî
Îⁿ-tiâⁿ lāi-pō͘, Tāi-pán Îⁿ-tiâⁿ(大阪-)
# Kiû-tiûⁿ-miâ tē-tiám Khui-tiûⁿ Chō͘-ūi-sò͘
1 Tang-kiaⁿ Îⁿ-tiâⁿ(Tokyo Dome) Tang-kiaⁿ 1988 nî 3 goe̍h 17 ji̍t 55,000
2 Hukuoka Îⁿ-tiâⁿ (Fukuoka Dome) Hukuoka 1993 nî 4 goe̍h 2 ji̍t 48,000
3 Tāi-pán Îⁿ-tiâⁿ(Osaka Dome) Tāi-pán 1997 nî 3 goe̍h 1 ji̍t 48,000
4 Nagoya Îⁿ-tiâⁿ(Nagoya Dome) Nagoya 1997 nî 3 goe̍h 15 ji̍t 40,500
5 Seibu Îⁿ-tiâⁿ (Seibu Dome) Saitama 1979 nî 4 goe̍h 14 ji̍t
(1999 nî ke-chng chhù-téng)
35,879
6 Sapporo Îⁿ-tiâⁿ (Sapporo Dome) Sapporo 2001 nî 6 goe̍h 3 ji̍t 41,580 (kha-kiû)
40,572 (iá-kiû)
7 Izumo Îⁿ-tiâⁿ Simane-koānIzumo-chhī 1992 nî 4 goe̍h 29 ji̍t 2,500
8 Ôdate Chhiū-hái Îⁿ-tiâⁿ Akita-koān Ôdate-chhī 1997 nî 7 goe̍h 11 ji̍t 5,040

Kha-ná-tah ê îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# Kiû-tiûⁿ-miâ tē-tiám Khui-tiûⁿ Chō͘-ūi-sò͘
1 Thian-khong Îⁿ-tiâⁿ (Skydome) Toronto 1989 nî 6 goe̍h5 ji̍t 50,516 (iá-kiû)
53,506 (kha-kiû)

Tâi-oân ê Îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Toā-îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sió-îⁿ-tiâⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

# Kiû-tiûⁿ-miâ tē-tiám Khui-tiûⁿ Chō͘-ūi-sò͘
1 Tâi-pak Sió-îⁿ-tiâⁿ(Taipei Arena) Tâi-pak 2005 nî 12 goe̍h1 ji̍t 15,350
2 Thô-hn̂g Îⁿ-tiâⁿ (Taoyuan Arena) Thô-hn̂g 1993 nî 9 goe̍h 15,000
3 Ko-hiông Îⁿ-tiâⁿ (Kaohsiung Arena) Ko-hiông 2009 nî 9 goe̍h 27 ji̍t 15,000

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]