Ô͘ Kím-tô

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ô͘ Kím-tô
胡锦涛

Ô͘ Kím-tô
Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
Jīm-kî
2002 nî 11 goe̍h 15 ji̍t – 2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Kang Te̍k-bîn
Kè-jīm Si̍p Kīn-pêng
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
Jīm-kî
2003 nî 3 goe̍h 15 ji̍t – 2012 nî 3 goe̍h 14 ji̍t
Chóng-lí Un Ka-pó
Hù chú-se̍k Chan Khèng-hôngSi̍p Kīn-pêng
Chêng-jīm Kang Te̍k-bîn
Kè-jīm Si̍p Kīn-pêng
Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
Jīm-kî
2005 nî 3 goe̍h 13 ji̍t – 2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t (Kok-ka)
2004 nî 9 goe̍h 19 ji̍t – 2012 nî 11 goe̍h 15 ji̍t (Tóng)
Hù-chhiú Si̍p Kīn-pêng
Koeh Peh-hiông
Chhî Châi-hō͘
Chô Kong-chhoan
Chêng-jīm Kang Te̍k-bîn
Kè-jīm Si̍p Kīn-pêng
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hù-chú-se̍k
Jīm-kî
1998 nî 3 goe̍h 15 ji̍t – 2003 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
Chú-se̍k Kang Te̍k-bîn
Chêng-jīm Êng Gī-jîn
Kè-jīm Chan Khèng-hông
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1942 nî 12 goe̍h 21 ji̍t 1942-12-21(81 hòe)
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Kang-so͘-séng Thài-chiu
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán Tóng
Bú-hāu Chheng-hôa Tāi-ha̍k

Ô͘ Kím-tô (胡錦濤, 1942 nî 12 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì ), chó͘-che̍k An-hui-séng Chek-khe-koān, 1964 nî 4 goe̍h ka-ji̍p Tiong-kok Kiōng-sán-tóng, 1965 nî 7 ge̍h khai-sí chham-ka kang-chok, Chheng-hôa Tāi-ha̍k Chúi-lī Kang-thêng-hē pit-gia̍p, choan-gia̍p sī Hô-choan Su-niú Tiān-chām, tāi-ha̍k-seng, kang-thêng-su.

Chit-bū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ô͘ Kím-tô chò-kò Tiong-kiōng Tiong-iong chóng-su-kì, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k, Tiong-kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k.

Kán-le̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 1959 nî ~ 1964 nî, tī Chheng-hôa Tāi-ha̍k Chúi-lī Kang-thêng-hē ha̍k-si̍p.
 • 1964 nî ~ 1965 nî, tī Chheng-hôa Tāi-ha̍k Chúi-lī Kang-thêng-hē ha̍k-si̍p, koh kiam chèng-tī hú-tō-ôan.
 • 1965 nî ~ 1968 nî, tī Chheng-hôa Tāi-ha̍k Chúi-lī Kang-thêng-hē chham-ka kho-gián kang-chok, kiam chèng-tī hú-tō-ôan (bûn-hòa tāi kek-bēng khai-sí liáu-āu, chām-chí)
 • 1968 nî ~ 1969 nî, tiàm Chúi-tiān-pō· Lâu-ka-kiap Kang-thêng-kio̍k Pâng-kiàn-tūi chiap-siū lô-tōng thòan-liān.
 • 1969 nî ~ 1974 nî, Chúi-tiān-pō· Tē-sì Kang-thêng-kio̍k 813 hun-kio̍k, chò ki-su̍t-ôan, pì-su, Ki-koan Tòng-úi Chóng-chi-pō· hù su-kì.
 • 1974 nî ~ 1975 nî, Kam-siok séng Kiàn-siat Úi-ôan-hōe pì-su.
 • 1975 nî ~ 1980 nî, Kam-siok séng Kiàn-siat Úi-ôan-hōe Siat-kè Kóan-lí-chhù hù chhù-tiúⁿ.
 • 1980 nî ~ 1982 nî, Kam-siok séng Kiàn-siat Úi-ôan-hōe hù chú-jīm, Kiōng-chheng-thôan Kam-siok séng-úi su-kì.
 • 1982 nî ~ 1984 nî, Kiōng-chheng-thôan Tiong-iong Su-ki-chhù, Chôan-kok Chheng-liân Liân-gî-hōe chú-se̍k.
 • 1984 nî ~ 1985 nî, Kiōng-chheng-thôan Tiong-iong Su-ki-chhù, tē-it su-kì.
 • 1985 nî ~ 1988 nî, Kùi-chiu séng-úi su-kì, Kui-chiu-seng Kun-khu Tóng-úi, tē-it su-kì.
 • 1992 nî ~ 1993 nî, Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k siông-úi, Tiong-iong Su-ki-chhù su-kì.
 • 1993 nî ~ 1998 nî, Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k siông-úi, Tiong-iong Su-kì-chhù su-kì, Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ.
 • 1998 nî ~ 1999 nî, Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k siông-úi, Tiong-iong Su-kì-chhù su-kì, Tiong-hôa Jîn-bîn Tiōng-hô-kok hù chú-se̍k, Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ.
 • 1998 nî ~ 1999 nî, Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k siông-úi, Tiong-iong Su-kì-chhù su-kì, Tiong-kiong Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Tiōng-hô-kok hù chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k, Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ.
 • 2002 nî ~ 2004 nî 9 ge̍h, Tiong-iong Úi-ôan-hōe chóng-su-kì, Tiong-kiong Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Tiōng-hô-kok hù chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k, Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ. (2002 nî 12 go̍eh kòe-āu put-chāi kiam-jīm).

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ô͘ Kím-tô
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Kang Te̍k-bîn
Tiong Kiōng Tiong-iong chóng-su-kì
2002 nî–2012 nî
Kè-sio̍k
Si̍p Kīn-pêng
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
2004 nî–2012 nî
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Bān-liân,
Tî Hō-tiân
Tiong Kiōng Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
1999 nî–2004 nî
kap Tiuⁿ Bān-liân, Tî Hō-tiân tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Koeh Peh-hiông,
Chhî Châi-hō͘
Chiap-sio̍k
Ngó͘ Cheng-hoâ
Tiong Kiōng Se-chōng Chū-tī-khu khu-úi su-kì
1988 nî–1992 nî
Kè-sio̍k
Tân Ke-goân
Chiap-sio̍k
Chu Hō͘-tek
Tiong Kiōng Kùi-chiu séng-úi su-kì
1985 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Lâu Chèng-ui
ha̍k-hāu chit-bū
Chiap-sio̍k
Kiâu Chio̍h
Tiong Kiōng Tiong-iong Tóng-hāu hāu-tiúⁿ
1993 nî–2002 nî
Kè-sio̍k
Chan Khèng-hông
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Kang Te̍k-bîn
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chú-se̍k
2003 nî–2013 nî
Kè-sio̍k
Si̍p Kīn-pêng
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe chú-se̍k
2005 nî–2013 nî
Chiap-sio̍k
Êng Gī-jîn
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hù chú-se̍k
1998 nî–2003 nî
Kè-sio̍k
Chan Khèng-hông
Chiap-sio̍k
Tiuⁿ Bān-liân,
Tî Hō-tiân
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Kun-sū Úi-ôan-hōe hù chú-se̍k
1999 nî–2003 nî
kap Tiuⁿ Bān-liân, Tî Hō-tiân tông-sî chāi-chit
Kè-sio̍k
Chô Kong-chhoan,
Koeh Peh-hiông
hui êng-lī cho͘-chit chit-bū
Chiap-sio̍k
Ông Tiāu-kok
Tiong-kok Kiōng Chheng Thoân su-kì-chhù tē-1 su-kì
1984 nî–1985 nî
Kè-sio̍k
Sòng Tek-hok