Ōe-seng mî-tiâu sòe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Feminine hygiene products are subject to tax in a number of countries

Uē-sing mî-tiâu suè (ing-gú: tampon tax hi̍k-tsiá gue̍h-king suè (period tax)) sī tuì uē-sing mî-tiâu hām kî-thann lí-sìng uē-sing iōng-phín tsing-siu ê tsing-ta̍t suè hi̍k-tsiá siau-siū suè; lî-tshiánn kî-thann hông khuànn-tsò ki-pún pit-su-phínê sán-phín tio̍h hióng-iú bián-suè tē-uī. Uē-sing mî-tiâu suè it-sû m̄ sī kuan-hong tsí-tīng; kiok-sī tsi̍t-ê liû-hîng iōng-gú, sī iōng-lâi ín-khí ta̍k ê tuì tsit-ê būn-tê ê kuan-tsù. Uē-sing mî-tiâu suè sī tsi̍t-tsióng hún-âng suè.

Bián-suè ê tsi-tshî-tsiá jīn-uî, uē-sing mî-tiâu uē-sing kin, gue̍h-king kah kî-thann uî ki-pún gue̍h-king tsiu-kî ho̍k-bū ê sán-phín kòo-sîng lú-sìng bô-huat-tōo phiah-bián ê pit-su-phín, ing-kai kah kî-thann bô-huat-tōo phiah-bián ê bián-suè pit-su-phín tâng-tsê kui-luī, pí-jû tsa̍p-huè hām kò-jîn i-liâu iōng-phín.[1][2] BBC kóo-kè, teh tāi-iok 30–nî ê sî-kan lāi-té, lú-sìng ta̍k-kò-gue̍h su-iàu sú-iōng lú-sìng sing-lí iōng-phín [en] tāi-iok tsi̍t-tsiu.[3] Sui-jiân siau-siū suè ê tsìng-tshik ē-in su-huat kuán-hā khu jî-lâi piàn-ī; m̄-kuh tsia–ê sán-phín thong-siông kin-kì kah hui pit-su-phín sio-kāng ê suè-lu̍t tsing-suè, pí-jū teh bí-kok; m̄-kuh teh kî-thann ê kok-ka, pí-jū ing-kok hām ireland, teh uē-sing iōng-phín hong-bīn kiám-tsió hi̍k-tsiá tshú-siau tuì tsia–ê sán-phín ê it-puann siau-huì suè.[2][3] Teh hông mn̄g–tio̍h tuì lâm-sìng tông-tíng bián-tû ê sî-tsūn, tsi-tshî-tsiá tsing-piān kóng: bô jīm-hô ê lâm-sìng sán-phín (pau-kuat pī-īng-thò) ē-tàng kah lú-sìng uē-sing iōng-phín siong-tê pīng-lūn; in-uī gue̍h-king sī sing-lí-sìng ê, "lú-sìng uē-sing m̄-sī tsi̍t-tsióng suán-ti̍k".[1] M̄-kuh, kî-thann ê lâng tsing-piān kóng: tsiânn-tsē kok-ka iû-uân tuì uē-sing-tsuá tíng-tíng kî-thann ê ki-pún pit-su-phín ting-suè, pí-jū teh ing-kok suè-lu̍t uî 20%.[4] Iû-î tsuat tāi-to-sòo lú-sìng uē-sing iōng-phín ê siau-huì-tsiá sī lú-sìng; in-tshú sîng-pún tsing-ka hông phue-phîng sī-tuì lú-sìng ê kî-sī.[5] Uē-sing mî-tiâu suè m̄-sī ti̍t-tsiap tuì lú-sìng uē-sing iōng-phín ting-siu ê ti̍k-piat-suè.[2]

Tāi-iok uì 2004nî khai-sí, tsiânn-tsē kok-ka tshú-siau hi̍k-tsiá kàng-kē uē-sing mî-tiâu hām hōo-tiàm ê siau-siū suè; pau-kuat Kenya, Canada, India, Colombia, Australia, Germany kah Rwanda.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 Larimer, Sarah (January 8, 2016). "The 'tampon tax,' explained". The Washington Post. goân-loē-iông tī November 18, 2016 hőng khó͘-pih. December 10, 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Bowerman, Mary (July 25, 2016). "The 'tampon tax' and what it means for you". USA Today. goân-loē-iông tī December 7, 2016 hőng khó͘-pih. December 10, 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 "'Tampon tax' paid around the world". BBC. August 21, 2016. goân-loē-iông tī February 4, 2017 hőng khó͘-pih. December 10, 2016 khòaⁿ--ê. 
  4. Robertson, Eleanor. "The 'tampon tax' debate is a furphy. There are better ways to help women". The Guardian. 1 January 2021 khòaⁿ--ê. 
  5. Hunter, Lea (August 7, 2016). "The "Tampon Tax": Public Discourse of Policies Concerning Menstrual Taboo". Hinckley Journal of Politics (ēng Eng-gí). 17. ISSN 2163-0798. 

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Discrimination [en]
template:Feminism [en]