Thó-lūn:Sè-kài

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 世界 choán--lâi)

世界這个詞的意思上無有:

  • 表示地球攏總的物,閣嘛是講地球頂攏總的國家、區域的意思。
  • 表示宇宙,也就是攏總的物質世界的意思。
  • 表示人類社會,是講全人類的社會的意思。
  • 公家有仝一款文明、文化的社會,比論講"基督教世界"、"伊斯蘭世界"頂頂,佇冷戰的時代,咱嘛會講第一世界、第二世界佮第三世界來表示佇無仝陣營內底做陣的國家。

一般咱講世界,較濟是指第一个意思:地球頂攏總的物 (包括國家、區域等等在內i)。

世界的分區[kái goân-sí-bé]


咱人會共地球頂的世界分區,毋過若想法佮標準各樣,按怎分就有精差矣。

做規个來分[kái goân-sí-bé]

部份分區[kái goân-sí-bé]

  • 環太平洋、環大西洋
  • 北極環、南極環、赤道區域
  • 遠東、中東、近東