Thó-lūn:Pak Bí-chiu

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 北美洲 choán--lâi)

Panamá Tē-kiap: tē-kiap ū koh khah hó liáu-kái ê sû: thó·-io, tē-io. A-giâu 08:43, 13 1g 2005 (UTC)

北美洲 (簡稱北美)大陸佇北太平洋、北大西洋中間,北方有北極洋,南方有加勒比海(Caribbean Sea),巴拿馬地峽(Isthmus of Panama)相接、北美洲,北美洲嘛會使講是美洲大陸的一部份,中美洲一般認為是北美洲的上南爿地帶。

面積排第3位 (24,230,000 平方公里);人口佇2001年排第4位。

盎格魯(Anglo)美洲指美國加拿大(Canada)等等的美洲英語國家。

政治單位[kái goân-sí-bé]

大陸主體[kái goân-sí-bé]

中美洲[kái goân-sí-bé]

海島[kái goân-sí-bé]

北美洲東南方的一寡仔島嶼號做加勒比(Carib)領域、西印度(West Indies)抑是安地列斯(Antilles):

佇大西洋毋過予人當做北美洲的一部份:

  • 百慕達(Bermuda)) (聯合王國的自治依賴地)
  • 青地(Greenland) (丹麥(Danmark)的自治依賴地; 世界上大的島)
  • 聖皮佮密啟倫(Saint Pierre and Miquelon)(法國的海外領地)

相關的文章[kái goân-sí-bé]