Thó-lūn:Kó͘-sè-khún

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 古細菌域 choán--lâi)

古細菌 (archaea)是現此時生物分類三域系統(three-domain system)上頂層的一个分類,另外二个是細菌佮真核生物,古細菌和細菌仝款,是無細胞核(cell nucleus)的單細胞生物,算是一種原核生物(prokaryote),往過"五界系統"的分類共掠做原核生物界(Monera),頭起先掠準(人因)計是極限生物(extremophile),尾仔發現逐種環境攏有古細菌佇咧。