Thó-lūn:Chhùi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 喙腔 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Chhiáⁿ mn̄g "chhùi-khiuⁿ" kám ū pau-koah chhùi-tûn kah gōa-kháu ê pō·-ūi? A-giâu 04:13, 11 3g 2005 (UTC)

Na-chhiuN bo pau-koah, in-ui goa tui Eng-gi hia hoan-sia koe-lai, chiau-chhau--e. M-koh na-si beh tho-lun clef palate chit-e kap chhui-khiuN u koan-he e bun-te si5 kho-leng ma e-sai.--Albert 07:25, 11 3g 2005 (UTC)

Thong-sio̍k oē nā kóng-tio̍h chhùi, kiám-chhái (ū-sî-chūn) ū pau-koah chhùi-tûn. Nā-chún án-ne, chhùi ē-sái kóng téng-î ha̍k-su̍t-siōng--ê chhùi-khiuⁿ ke "gōa-kháu pō·-ūi". A-giâu 19:34, 12 3g 2005 (UTC)

喙腔[kái goân-sí-bé]

鼻、喙、咽喉的切面圖
tóng-àn:Lips in photo.jpg
人用喙做真濟代誌

(mouth)閣叫做喙腔 (oral cavity)是人類動物食物件第一个入口通道,一般位佇頭部,大部份的動物有一套複雜的消化系統,有雙个開喙,入口是喙,出口是尻川 (anus),嘛閣猶有動物簡單有一个開喙,食入佮排出是仝一个。

誠濟的動物喙內閣有喙齒(mouthparts)來哺咬食物或注射毒液。

佇人類,喙的外面有頂懸佮下跤兩片喙脣,怹有講話 (speech)、顏面表情(facial expression)、相唚(kissing)、吸吮 (sucking)等等功能。

人中(philtrum)是頂懸喙脣中央一條徛直的塌窩,是胚胎發育期間nasomedial佮maxillary程序相佮做伙的痕跡,若是無完全相佮成功,就出現缺脣缺喙Cleft palate的情形。

佇人類,喙內猶有喙齒喙舌齒岸黏膜器官組織

解剖[kái goân-sí-bé]

喙腔的頭前是喙脣,尾後是喙咽,內底有喙齒齒槽喙舌,四面壁包覆喙腔黏膜(oral mucosa),以喙齒或無齒脊 (edentulous ridge)或分界,喙齒進前的喙腔是喙腔前庭區(vestibulum oris),閣會當幼秀共分做脣前庭區(labial vestibule)佮頰前庭區 (buccal vestibule),喙齒或無牙脊的後面是正喙腔 (cavum oris proprium),賄舌佇遮呢。

喙腔黏膜有兩類,一類是角化上皮,另一類是非角化上皮喙舌的頂懸表面,hard palate,佮喙齒邊仔幾个 mm 的齒岸是角化上皮,其他所在是非角化上皮,喙腔黏膜的色緻基本上是紅色的,角化上皮的色緻較淺色,摸起來較橂硬,親像袂振動,非角化上皮色緻較深色,較柔軟,gâu振動,微血管看較明顯。