Thó-lūn:Chong-kàu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 宗教 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋
ReligijneSymbole.svg

宗教是因為對上帝、超脫的存在性的物等等的信仰,互相結合(和超脫的對象的關係),相佮活動(比論禮拜等等),產生制度佮組織(廟寺教會等等),這規个態度、關係、組織的總稱。

宗教這个詞,是對日語漢字詞吸收來的,若原底的日語詞是日本幕府尾期,和美國簽通商條約的時陣,為著實際的需要對英語religion所做的翻譯。

宗教的定義[kái goân-sí-bé]


窮實若欲講啥物是宗教,咱會發覺講隨人,真濟學者之間的看法攏各樣,逐个人無愛講了傷盡角,毋過嘛無愛講著霧霧無明。

有人是用體式、教義的定義來看,嘛有人是提經驗、感情、直覺、價值觀佮倫理的性質來做定義。

科學家人類學家共宗教當做是是佇文化內容內底發展起來的,一組對象的觀念、價值佮經驗,原初的宗教真僫對社會佮文化活動內底拆分,佇遐的活動裡、風俗典禮攏予人看做是實際的,和自然的本質相仝的。

若其他的宗教學者(人因)咧共宗教定義的時陣,會去避免共宗教當做是社會佮心理上無仝的條規,也就是(人因)無較無愛共宗教想做是社會佮心理條規的一部份。

咱會用的共宗教定義做對聖的對象,超脫的對象的信仰,Rudolf Otto佇1917年出版的冊"聖的觀念" (The Idea of the Holy)內底,共宗教意識的本質定義做敬畏,敬畏是為神(聖的、上帝)的驚惶佮愛戀的透濫,若Friedrich Schleiermacher 佇18世紀尾期,是共宗教定義做一款"絕對倚靠的感覺"(feeling of absolute dependence)。

主要的宗教[kái goân-sí-bé]


現此時世界主要的宗教有基督教 (20億人,佔33%)、伊斯蘭 (伊斯蘭教,13億人,佔22%)、印度教 (9億人,佔 15%)、佛教 (3億6千萬人,佔6%)、儒教 /道教 (2億3千萬人,佔4%).

頭前這款人額的統計,無法度講做甲蓋齊全,因為一个人的信仰,實在真僫掰會,閣真歹判斷。

閣就準共真濟其他的宗教掠外,大宗教內底,本身就有分做真濟教派,遮的仝宗教無仝教派之間,意見有可能真各樣,天差咧地的就有,若互相無承認對方,嘛是四常有的代誌。