Thó-lūn:Pêⁿ-po͘-cho̍k

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 平埔族 choán--lâi)
1897年翕的,臺北圭母卒社的平埔族人
早期臺灣的原住民族分佈

平埔族是徛佇臺灣平洋區域的原住民族,"平埔"就是平洋的意思,有人就簡省共平埔族講做平埔,總是平埔族窮實是指無仝文化、無仝語言、無仝部落認同的幾若陣族群,所以嘛有人主張著號做平埔族群較對同。

佇差不多400冬前漢人才拄遷徙來臺灣開荒佮徛起進前,臺灣西爿的平洋,早就有誠濟平埔族佇遐,對基隆一直到恆春攏有平埔族徛起,甚至包括後山的宜蘭嘛有蛤仔難平埔族。

平埔族這个名,已經有逐个慣勢的範圍佇咧,親像阿美族雖罔大部份嘛徛佇平洋,毋過就無算佇平埔內底。

平埔族佮漢人的語言和文化攏各樣,若照語言、社會、文化佮體質來看,(人因)和高山原住民仝款,佇人類學攏屬佇南島語族

外部連結[kái goân-sí-bé]


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 臺灣平埔族