Thó-lūn:Tiuⁿ Kó-jîn

From Wikipedia
(Redirected from 張果仁)
Jump to navigation Jump to search

張果仁[edit source]

張果仁 (1927年 - 1947年),張七郎的第三囝,醫生,不過hông掠去,半暝佇墓仔埔邊hông銃殺。