Thó-lūn:Latin Bí-chiu

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 拉丁美洲 choán--lâi)

Bô pau-koah Tiong-lâm Bí-chiu só·-ū ê kok-ka[kái goân-sí-bé]

Ē-kha chit choā khó-lêng m̄-tio̍h:

Lia̍p-teng Bí-chiu pau-hâm Tiong-lâm Bí-chiu só·-ū ê kok-ka

Tiong Bí-chiu ū-kóa kok-ka sī kóng Eng-gí--ê; nā-chún tùi gí-giân ê kak-tō· lâi khoàⁿ, bē-sái kóng sī "Lia̍p"-teng kok-ka. A-giâu 13:05, 20 Jī-goe̍h 2006 (UTC)


Bûn-chiuⁿ pún-té só·-siá hit chōa ū siāng-khóan ê būn-tê:

Latin Bí-chiu pau-hâm Lâm Bí-chiu só·-ū ê kok-ka

In-ūi Lâm Bí-chiu iû-gôan ū pau-khoat kóng Eng-gú ê kok-ka (Guyana), ia̍h ū kóng Hô-lan-gú ê kok-ka (Suriname). Só·-í su-iàu ē-bīn chōa kái-soeh, kóng,

Tiong-lâm Bí-chiu kî-tiong mā ū 1-kóa-á khah sè ê kok-ka koaⁿ-hong gí-giân sī Eng-gí (Guyana kap Belize), Hoat-gí (Hoat-kok Guyane) á-sī Kē-tē-gí (Suriname), m̄-koh tī tē-lí siōng iu-gôan sī Lia̍p-teng Bí-chiu ê hōan-ûi.

Nā chit kù ia̍h bô chèng-khak á-sī bô kàu-gia̍h, chiū tio̍h chiong pún-té kui-ê paragraph lóng têng siá.

From the English Wikipedia:

Latin America is often seen as encompassing the following countries: . . . . And the following dependencies: . . . .
In addition, some would add Belize, the Falkland Islands, Guyana, and Suriname to this list, even though they are not culturally or linguistically Latin American. They maintain economic ties with nearby countries, and are grouped by the United Nations in predominantly Latin American regions (South and Central America).

(In sum, I'm fine either way, as long as we are consistent with our definition.) --HYC 01:24, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Chán! Góa tōa-táⁿ chò kóa chho·-pō· ê kái-siá. A-giâu 16:18, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

拉丁美洲[kái goân-sí-bé]

拉丁美洲的定義有下跤幾種:

根據頂懸第?的定義,拉丁美洲分做33个獨立國家佮13的其他的政治單位,無論是面積或者人口,巴西攏是第一大的,有拉丁美洲40%的土地,三分之一的人口.

國家列單[kái goân-sí-bé]


拉丁美洲

檢采算是拉丁美洲的領土

相關的文章[kái goân-sí-bé]