Thó-lūn:Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 普世語言權宣言 choán--lâi)

普世語言權宣言[kái goân-sí-bé]

普世語言權宣言是一份推捒語言權的國際文件,尤其注重強欲絕種的語言的權利,簽名支持這份宣言的有聯合國教科文組織、世界各地的筆會佮真濟非政府組織

外部連結[kái goân-sí-bé]