Thó-lūn:Hái-tiòng

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 海漲 choán--lâi)
2004年印度洋大地動了起海漲

海漲chu-ná-mih/起蛟龍滾蛟龍華語:海嘯, 英語:tsunami),是一種能量超強、破壞能力十足大的海湧,是數一數二的自然災難,當當海底發生強烈的地動,佇震動波作用之下,大綴咧車跋反,形成猛閣強的巨湧佮狂濤,一湧一湧,對地動的中心區域不斷向四箍輾轉迅速擴散,到尾超能量的海湧衝過海岸,衝上陸地,共沿海的土地攏總淹了了,造成毀滅性的災難,這著是"海漲"(chu-ná-mih / 起蛟龍 / 滾蛟龍)。

目前,親像地動火山爆發、海漲這款的自然災害,干焦會當通過觀測來預防抑是減少損失,確是無法度阻止怹的發生。

海水起蛟龍的條件[kái goân-sí-bé]


大海發生地動的時,假使地動的中心點距離海底無超過50公里,而且地動的規模達到 Richter scale 6.5 級,按呢,著會發生海漲。

海漲產生的波長比海洋上大的深度閣較大,伊佇海底的傳播嘛袂受著真大的阻礙,有著是講無論海有偌深,海漲產生的能量攏會當傳送出去,Chu-ná-mih佇海底的傳送速度量其約是每點鐘500~1000公里,跤綴跤的兩陣海湧,上大的距離檢采會當達到五六百公里,猛湧總是對海中央直透淹對陸地來,愈近海墘,海湧的大濤懸度愈懸,上懸甚至有幾落十米懸,袂輸若"水牆"。

會出現起蛟龍,是因為地動引發海水強烈咧滾絞,這个時陣海湧和普通時完全無相siâng,普通時,海湧波動的深度真有限,啊海水起蛟龍的時,是規窟海咧踅、咧反,彼種情形著若親像刀子師(廚師)咧炒菜,反來反去,弄懸弄低。

除了自然地動會引起海漲以外,人為的水底核爆行為嘛有可能引起。

有關的歷史記載[kái goân-sí-bé]


地球來講,chu-ná-mih發生的區域,幾乎和地動分布帶欲仝,歷史記載,有破壞性的海漲大約發生過260擺,平均6~7年一擺,環太平洋地區上捷發生chu-ná-mih災難,大約占到8成,日本是全球發生chu-ná-mih上蓋濟的國家。

近年來,規模較大的海漲:

  • 2006年7月17,印尼外海閣發生7.7級的地動,海漲佇爪哇島(Java)南岸起山,有54,000人hông遷徙,200个人失蹤,超過525个人死亡。
  • 2004年12月26,印尼外海9級大地動引發海漲,造成20外萬人死亡。
  • 1998年7月,相連紲兩擺7級海底地動,造成巴布亞紐幾內亞(Papua Sin Guinea)大陸2100人無命。