Thó-lūn:Óa

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi choán--lâi)

watt是用來表示功率(power)的單位,是一種SI組合單位,記做W,1W是逐1焦耳(joule),徛講:: 1 W = 1 J/s = 1 N m / s = 1 kg·m2·s−3

運動員會當發揮到900W,汽車的iăn-jín會當到100,000 W。

若厝內的電火球仔,約量40 - 100 ,佮W仝意思。