Thó-lūn:Seⁿ-siùⁿ

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 生相 choán--lâi)

Bô su-iàu ê hàn-jī chiâⁿ-chhōe, kám beh kā the̍h-tiāu? Kongthui 16:06, 17 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Kám-kak tó-ūi su-iàu siu-kái, chhiáⁿ tāng-chhiú, m̄-bián sè-jī. --Chùn-hiàn 05:32, 18 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

生相,這是東亞地區的一寡仔民族用來代表年kō抑是講某物人出世時辰的十二種動物,對漢族人民來講,十二種生相就是:、牛、虎、兔、龍、、馬、羊、猴、雞、狗、豬。因為地支佮生相相(相同),平平攏是十二个,所以一个地支拄仔好對一个生相,比論講,地支是"子"年的人,伊就是相"鼠";阿"丑"年出世的人相"牛" ,按呢順序排落去。生相嘛是一種生活趣味,大人咧問囡時,嘛誠愛問囡仔:你姓啥物?你相啥物?看伊分會清莫。

本命年[kái goân-sí-bé]

十二个生相行迵一个輾轉是十二年,漳州人講號做一沿,阿若泉州人叫做一勻,咱人的歲siaⁿ若是到甲拄仔好等於"十二"的倍數,若按呢,這个年冬就叫做咱的"本名年",阿地支的週期參生相仝款,嘛是十二年,每一个地支干焦對應著一个生相,固定袂改變, 按呢,本命年嘛會使看做是地支週期的倍數。

  • 推算規則:按照舊曆來推算,比論講,某物人出世佇公元1956年,這一年是丙申年,經過十二年後是1968年 (戊申年),閣過十二年後是1980年(庚申年),阿這三个年kō攏總叫做這个人的的本命年,這三个年kō攏是屬於生相的"猴"年,若照干支來排年kō,就分別號做"丙申"、"戊申"佮"庚申",當中屬於地支的就是"申",阿若"丙、戊、 庚...",這號做天干。

生相佮干支紀年的推算表[kái goân-sí-bé]

舊曆的干支紀年參生相的推算表
說明: 坦橫的是天干佮地支,(人因)鬥起來(坦徛的)號做干支紀年,上下跤是生相
干支年每60年算1週期,生相每12年算1个週期
天干
地支
生相
天干
地支
生相
天干
地支
生相
天干
地支
生相
天干
地支
生相

十二生相歌[kái goân-sí-bé]

十二生相歌是咧教囡仔人記生相的順序,順紲描寫遮的動物的特色

一鼠賊仔名
二牛駛犁兄
三虎𬦰山坪
四兔遊東京
五龍皇帝命
六蛇予人驚
七馬走兵營
八羊食草嶺
九猴𬦰樹頭
十雞啼三聲
十一狗顧門埕
十二豬菜刀命

外部連結[kái goân-sí-bé]