Thó-lūn:Ba̍k-chiu

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 目睭 choán--lâi)
的目睭(白人)

目睭是一種會當探知光線器官,佇各樣的活物身驅頂(頂懸),已經發現有誠濟無仝款,會當探知光線的器官。

田嬰的目睭

上簡單的目睭干焦通探知四箍圍是光抑是暗爾定,若較夠崁的的目睭,就會當閣產生看著物件的感覺。

有真濟較複雜的活物,親像一寡飼奶動物,一部份的鳥仔爬蟲動物和一寡魚仔,攏有生佇仝一个爿面的二蕊目睭,(人因)就親像人類仝款,通看著一个一个三个向度的影像,若是二蕊目睭是生佇無仝的二爿面,按呢看著的就是二个各樣的影像,比論兔仔金錢龜就是按呢。