Thó-lūn:Siā-hōe-chú-gī

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 社會主義 choán--lâi)

Sia-hoe-chu-gi sui-jian ti Kiong-san-chu-gi/Marx-Lenin-chu-gi e li-lun lai-te si Kiong-san-chu-gi e thau 1 e kai-toann, m-koh m-si se-kai e tak-ke Sia-hoe-chu-gi-chia long kam-kak an-ne. Ti Europa e Sia-hoe-bin-chu-chu-gi, ma oe-sai sng si Sia-hoe-chu-gi, koh u Euro-Kiong-san-chu-gi (Eurocommunism) teng-teng. Sia-hoe-chu-gi e li-lun, khoann-hoat chin choe; m-si kan-na Marx-Lenin-Mao-Deng Kiong-san-chu-gi e nia. -- Kaihsu 19:49, 21 Jul 2004 (UTC)

社會主義[kái goân-sí-bé]

社會主義 (英語: Socialism)是一款社會經濟學 (Socioeconomics) 思想,主張財產的分配佮機會應該由群體來共同控制[1]

馬克斯列寧主義對社會主義的看法[kái goân-sí-bé]

馬克斯列寧主義看社會主義是共產主義的初級階段。

參考資料[kái goân-sí-bé]

  1. "Socialism" 大英百科全書(Encyclopædia Britannica). 2006. Encyclopædia Britannica Online.