Thó-lūn:Tâi-oân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 臺灣 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

臺灣[kái goân-sí-bé]

LocationTaiwan.png

臺灣是倚太平洋西岸ê島嶼,佮中國大陸隔一條烏水溝(澎湖溝;臺灣海峽),伊閣號做Formosa,彼是按葡萄牙語 (Ilha) Formosa來ê, 意思是"美麗島",傳說佇16世紀地理大發現ê時陣,葡萄牙人坐船經過臺灣時,看著美麗ê島嶼,無意間就講出Formosa。

臺灣ê四季無像高緯度ê國家遐爾分明,伊ê溫度差不多佇攝氏6度到攝氏36度中,會使講是四季如春,真適合人蹛ê所在。有人就共臺灣叫做"寶島"。

臺灣古早時是臺灣原住民ê,十七世紀了後才有別位ê人走來遮蹛。

地號名[kái goân-sí-bé]

台灣佇1944年予人空襲時佇澳洲ê新聞

Formosa真長時間是西洋對台灣此所在主要ê號名日本時代開始定用日語ê羅馬字Taiwan,毋過到戰後初期西洋ê文章原仔閣慣勢用Formosa

佇生物學名內面,若佇台灣發見ê生物定用"formosanus"抑是"formosana"做種小名。若是"formosa"(美麗)做種小名,就無一定是對地號名所號ê。

Formosa抑台灣以外,其他標示台灣个字詞閣有大員 (Tāi-oân)高砂 (Takasago), Taccasanga, 等等。

台灣嘛有人稱呼是"寶島"。

歷史[kái goân-sí-bé]

日本時代[kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 台灣日本時代

1895年-1945年。

戰後[kái goân-sí-bé]

經過日本時代50冬ê現代化基礎建設了後,台灣ê經濟佮社會自1960年代開始發展起來,創造台灣奇蹟,成做亞洲四小龍之一。然後猶原佇1990年代正式成做已開發國家ê成員; 無論是人均所得抑是人類發展指數,攏是先進國家ê水準。[1] 台灣現子時有真澎湃ê製作業高科技產業,佇半導體資訊科技, 通訊, 電子精密製造等等方面攏領先全世界。貿易方面,台灣主要透過高科技產品來賺外匯,另外猶有文化產業觀光業ê發展。[2]

1987年解嚴以來政治上ê自由化佮民主化,以泛藍泛綠為首ê正統政治統一獨立議題,以及公民社會ê形成,台灣沓沓仔脫離過住佇戒嚴時代形塑ê大中國史觀,發展出以台灣做中心ê多元文化主義,予台灣文化重現多元並立佮兼容並蓄ê面貌。

地理[kái goân-sí-bé]

NASA Terra 衛星(MODIS)


臺灣是由歐亞大陸ê板塊、琉球板塊和菲律賓海板塊擠壓而隆懸ê島嶼,北迴歸線橫跨中南部。全島山勢高陡,地形的海拔變化真大,山脈大部分係北北東-南南西行向,平原較狹,嘟臺灣西部佮東部地區縱谷內底有一寡平原,定定有地震,溫泉火山嘛真濟。氣候屬高溫、多雨,春末夏初定定因滯留鋒影響有梅雨季,夏季及秋季初期常有風颱侵襲,冬天有東北季風勒吹。最冷月月均溫攏佇14℃以上,年雨量會達2,510毫米以上。北部全年有雨,南部集中佇熱天落雨。地處熱帶及亞熱帶氣候區ê臺灣,自然景觀與生態系資源相當豐富而澎湃。

範圍[kái goân-sí-bé]

台灣一字較普通ê意思是台灣島佮附近小島,兼澎湖群島,有時嘛有別款ê定義。

台灣島佮附屬ê小島,兼澎湖群島作夥,是二次大戰進前以來ê一款台灣ê範圍。另外實際予佇台灣ê中華民國政府管个金門馬祖,有時嘛算闊囥意思"台灣"範圍。

自然地理[kái goân-sí-bé]

臺灣西與西北臨黑水溝,距歐亞大陸(主要係佮福建)ê海岸平均差差不多是200公里,臺灣黑水溝上狹之處為新竹縣到中國大陸福建省平潭島,直直算差打約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島對看;東北隔海與琉球群島對看;西南邊為南海,距中國大陸廣東省海岸直算差不多差300公里;東邊是太平洋,佮日本沖繩縣與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽佮菲律賓群島相鄰。佇西太平洋千島群島日本琉球群島臺灣菲律賓ê一瓜島嶼所形成的島弧花綵列島中,臺灣嘟好佇勒中心ê位。由地緣政治理論上來看,臺灣是東北亞佮東南亞交會ê所在,係亞太經貿運輸佮戰略ê重要地區。 今仔日臺灣所使用ê時區是東經120度 ê UTC+8時區。

相關文章[kái goân-sí-bé]

臺灣的討論[kái goân-sí-bé]

Tē-jī-tōaⁿ góa hoat-kak ū chı̍t-kóa-á būn-tê:


「Tâi-oân ê sù-kùi chhun-hā-chhiu-tang kám-kak mā-sī hun-bêng...Ē-sái-kóng sī sù-kùi-jû-chhun...」

Kì-jiân sù-kùi hun-bêng, án-chóaⁿ koh-ē sù-kùi jû-chhun ne?


「...bô-chhiūⁿ ūi-tō· khah kôan ê kok-tō·, nā m-si sionn-kuan to-sī sionn-ke, hiah-ni-a kiông-lia̍t ê khu-hun. ...」

sionn sī-m̄-sī siuⁿ ê ì-sù? Nā-chún-kóng-sī, téng-bīn chit-kù-ōe sī-m̄-sī aì siá-chò:「bô-chhiūⁿ ūi-tō· khah kôan ê kok-tō·, nā m̄-sī siuⁿ-kôan tio̍h-sī siuⁿ-kē, hiah-nī-a kiông-lia̍t ê khu-hun.」

Put-jî-kò án-ne ì-sù mā-sī kòai-kòai, tàu-té siáⁿ-mı̍h mı̍h-kiāⁿ 「nā m-si siuⁿ-kôan tio̍h-sī siuⁿ-kē」? Chún-kóng-sī āu-bīn kóng-tio̍h-ê "un-tō·", ko-ūi-tō·(high latitude) ê só·-chāi, khì-un kám-ē siuⁿ-kôan?


Chòe-āu chı̍t-ê sī 「攝氏」 ê hoan-e̍k, 攝氏 pún-sin sī àn "Celsius" hoan-sêng Hôa-gí ê hoat-im, lán sī-án- chóaⁿ bô tı̍t-chiap ùi Eng-gí ê hoat-im lâi hoan-e̍k, soah ēng-攝氏 lâi chìn-hêng jī-chhiú ê hoan-e̍k leh?


Lô-hôan ta̍k-ke chí-tō, ló·-la̍t!!

--A-kun--a 12:28, 19 Jun 2004 (UTC)

Lí kóng--ê góa kám-kak lóng ū tō-lí. It-poaⁿ lâi kóng, ti̍t-chiap kái--lo̍h-khì bô iàu-kín (che sī wiki ê cheng-sîn), hui-tit kái m̄-tio̍h ē-sái koh kái--tńg-lâi :). "-oⁿ" si Lâm-pō· ê 1-chióng khiuⁿ-kháu. A-giâu 13:12, 19 Jun 2004 (UTC)

你們都從哪來?

  1. "我國HDI、GII分別排名全球第23位及第2位" (PDF) (ēng Hôa-gí). 行政院主計總處. 2013-12-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "臺灣產業發展願景與策略" (PDF) (ēng Hôa-gí). 中華民國經濟部技術處. 2007-02. 2011-03-24 khòaⁿ--ê.