Thó-lūn:Ti-tu

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 蜘蛛 choán--lâi)

Kán-ná khah tōa-chiah ê ti-tu chiah hō-chò lâ-giâ? A-giâu 23:26, 6 2g 2005 (UTC)

Bô m̄-tio̍h, tōa-chiah--ê chiah tio̍h! Chiang-chiu kah Ē-mn̂g hō·-chòe nâ-giâ. Nâ-giâ thàu-té (通常) bô leh keⁿ-bāng (Hán-jī:经网, Hôa-gí:织网), koh kui kang tiàm piah-téng a̍h-sī chhiûⁿ-á-kak leh lōa-lōa-sô, sì-kè khì thó-chiah, nâ-giâ ê Hôa-gí sī "狼蛛", put-jî-kò, tī ha̍k-su̍t léng-he̍k, nâ-giâ ôan-á sio̍k-î ti-tu ê chi̍t-chióng. --limkianhui 00:42, 7 2g 2005 (UTC)
To-siā chí-kàu. Góa kā lâ-giâ, nâ-giâ lóng choán tùi ti-tu hia khì. A-giâu 01:23, 7 2g 2005 (UTC)
蜘蛛

蜘蛛是一種動物,大隻蜘蛛號做蟧蜈抑是nâ蜈,蜘蛛毋是昆蟲,蜘蛛有八支跤,昆蟲有六支跤。

nâ蜈罕咧經網。

外部連結[kái goân-sí-bé]