Thó-lūn:Lâ-giâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 蟧蜈 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Keⁿ-bāng iá-sī keng-bāng?[kái goân-sú-bé]

Góa sī lóng kóng keng-bāng. Kun-kù Tâi-ji̍t Tōa Sû-tián, 'keng' sī Hàn-jī '弓' jī, iōng kè-á he̍k-chiá-sī pò͘ lâi tiong-khui(張開). 'Keⁿ' tio̍h bô chit-ê ì-sù.

Lâ-giâ vs. ti-tu[kái goân-sú-bé]

Lâ-giâ kap ti-tu bô-kâng. Goá kā lâ-giâ soá lâi ka-kī chi̍t-ia̍h. Charlie 13:21, 30 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Bîn-kan kóng ti-tu bô pau-koah lâ-giâ sī m̄? A-giâu 13:50, 30 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
Phó·-thong-sî kóng ê ti-tu ká-ná lóng sī khah sè-chiah--ê. Charlie 11:26, 31 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
en: jīn-ûi "spider" sī "invertebrate animals that produce silk, have eight legs and no wings". Chiàu án-ne khoàⁿ, Eng-bûn ê "spider" téng-î ti-tu, in-ūi lâ-giâ bô teh keⁿ-si. A-giâu 15:22, 31 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Heteropoda venatoria[kái goân-sú-bé]

Chit-phiⁿ Guanghua cha̍p-chì ê bûn-chiuⁿ ū kóng-tio̍h lâ-giâ (i siá "laya") Eng-gí sī chi̍t-chióng en:Brown huntsman spider, ha̍k-miâ sī Heteropoda venatoria. Hō· hóng-būn ê hit-ūi kàu-siū bat siá-koè chi̍t-pún chheh siāu-kài Tâi-oân ê ti-tu, lâ-giâ ê chu-liāu tī tē 265 kap 266 ia̍h.

Lâ-giâ eng-kai sī ū khan-si, bô kiat-bāng, só·-í sǹg sī chi̍t-chióng en:Spider. Chóng--sī goá m̄-bat thiaⁿ-koè ū lâng kóng lâ-giâ sī ti-tu ê chi̍t-chióng, ta̍k-ke lóng kóng ti-tu kap lâ-giâ sī nn̄g-chióng bô-kâng ê tōng-bu̍t. Só·-í goá teh ioh, Hō-ló-oē goân-té kóng ê ti-tu kan-taⁿ sī spider ê chi̍t-ê subset, āu--lâi in-ūi seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi ê su-iàu kā ti-tu the̍h-lâi tòng-chò sī spider. M̄-chai Hō-ló-oē kám ū chit-hong-bīn ê chu-liāu? Charlie 13:50, 1 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Góa kám-kak ū khó-lêng. Khó-pí ū chi̍t-kóa-á gí-giân bô hun butterfly kah moth. Èng-kai sī chiâⁿ phó·-phiàn ê hiān-siōng. A-giâu 14:10, 1 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

蟧蜈[kái goân-sú-bé]

蟧蜈

蟧蜈是一種大隻、六跤的蜘蛛,伊的身軀量約仔15到30公釐, 通世界熱帶所在攏會當揣著蟧蜈。

蟧蜈誠少經網,伊會踮壁頂抑是天篷等獵物倚近了傱出來共食去,蟧蜈主要食虼蚻佮其他的節跤動物

雖罔佇生物學分類蟧蜈是屬佇蜘蛛 (Araneae目)的一種,毋過臺灣民間普通時講的蜘蛛並無包括蟧蜈。

臺灣民間嘛有流傳一種觀念,認為人若予蟧蜈的"尿"濺著,皮膚會膨泡佮爛去,不而過蟧蜈窮實袂害人皮膚破病,這个觀念的起致是因為人摸著chheⁿ-狗蟻(?)有毒的液體,煞叫是摸著蟧蜈的"尿"致使皮膚爛去。