Thó-lūn:Kàⁿ-sò͘

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 酵素 choán--lâi)
Holopedia siōng tāi-seng ê siūⁿ-hoat, 2003-04-15: Kàⁿ-sò͘

Ah! – Kaihsu 14:06, 4 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

Sī. – Kaihsu 09:29, 5 Káu-goe̍h 2006 (UTC)

丙醣磷酸異構酶(TIM;Triose phosphate isomerase )酵素的帶仔圖(ribbon diagram),丙醣磷酸異構酶是種催化上正酵素 (catalytically perfect enzyme),伊作用的速率差不多干焦佮基質(substrate)擴散的速率有底代。

酵素 (英語: enzyme)是活物內底處理物件的高聚物,活物的新陳代謝(親像消化、長大、細胞死無)攏需要伊,酵素大份是卵白質做的,會當加速抑催化(catalyze)化學反應,毋過毋是所有的生物催化劑攏是卵白質,有寡號做核糖核酸酵素(ribozyme)的核糖核酸(RNA;Ribonucleic acid)分子嘛會當催化反應,細胞內中大份的作用攏著酵素來相協助;逐種酵素干焦會揀選特定的對象來作用,干焦會加速特定的反應。