Thó-lūn:Tiōng-le̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 重力 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Góa m̄-chai "pái-sī-sêng" sī siáⁿ-hòe.... A-giâu 10:10, 29 Jul 2004 (UTC)

Pháiⁿ-sè, he sī phah m̄-tio̍h--ê, èng-kai sī "piáu-sī-sêng...", góa kā hit-kù kái-tiāu--loh, án-ne khòaⁿ khah-ū.--A-kun--a 11:04, 29 Jul 2004 (UTC)

Ló·-la̍t, taⁿ khoàⁿ-ū ā, sui-bóng mā-sī m̄-chai "piáu-sī-sêng" ê ì-sù. Bô iàu-kín. A-giâu 11:21, 29 Jul 2004 (UTC)

"piáu-sī-sêng" = "表示成", án-chóaⁿ khòaⁿ lóng kòai-kòai, kui-khì kái-kái tiāu. :p A-kun--a 11:34, 29 Jul 2004 (UTC)

Koan-î Hàn-jī-sû 重力 ê POJ siá-hoat[kái goân-sú-bé]

Ùi Ji̍t-pún-ōe lâi pí-tùi: 重力 (じゅうりょく) --> jūryoku; góa khoàⁿ lán POJ èng-tong sī siá chò tiōng-le̍k khah-tio̍h. Jî-chhiáⁿ, tiōng-le̍k ê siá-hoat chiah hû-ha̍p Bân-lâm-gú bûn-giân-im ê tho̍k-im (讀音), chhiūⁿ chit-khoán ha̍k-su̍t bûn-chiuⁿ, iōng bûn-giān-im èng-tong sī khah chèng-sek. Chhiūⁿ goân-pún Tāng-le̍k ê siá-hoat tiō sī chêng-chi̍t jī iōng pe̍h-ōe tha̍k, āu-chi̍t jī iōng bûn-giân tha̍k, ū tām-po̍h-á gō͘-sì-saⁿ.--Sunshine567 (對話) 2016-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 05:55 (UTC)

重力[kái goân-sú-bé]

重力惑星佇家治的軌道日頭,(無照比例)

重力(gravitation, gravity)是物理學的用詞,嘛號做萬有引力,是講有質量的物件愛欲相倚的作用,重力是自然界四種基本力的一種,另外三種是電磁力弱力強力,重力是這內底上細,毋過作用上遠,閣定著有作用的,古典力學共重力當做有質量的物件產生的一般相對論共重力當做有質量的物件共時空彎曲了後的作用,毋是一種力,佇量子動力(quantum gravity)的理論,有人假設有動子(graviton)通傳播動力。

牛頓古典力學的定義[kái goân-sú-bé]


任何兩个有質量(mass)的物體中間,攏有一个互相吸引的力量,就是重力。 重力佮物體的質量有下面的關係:

   

   

F 是兩个物體之間的力量

G萬有引力常數(universal gravitational constant)

Mm分別是兩个物體的質量

r是兩个物體(Mm)的距離