Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ꞓ (C hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Ꞓ ꞓ
Capital and lowercase barred C
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Latin jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-gên khí-guân Soo-lên gí-gên latin-huà [en]
Gú-im sú-iōng [t͡ʃ]
[t͡s]
Unicode bé-uī U+A792, U+A793
Li̍k-sú
Huat-tén
 • Ꞓ ꞓ
Kî-thañ

(siáu-siá [en]: ; ing-gú: C/c with a bar or C/c with stroke) sī ên-sin latin jī-bió ê pèn-thé [en] tsi-it, kiò-tsò hù-ka [en] huâiñ jī-ue̍h ê C/c (Ꞓ/ꞓ). Ꞓ/ꞓ jī-bó ê jîng kòo-sîng sī uì jī-hîng Ꞓ/ꞓ ê tò-pîng [en] tiong-ng [en] hù-ka tsit-tiâu huâiñ jī-ue̍h sóo kòo-sîng e̊.

Im-ti̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ꞓ/ꞓ thong-siông ê Im-ti̍k piáu-sī tshing kok-gîn sik-tshat-im /t͡ʃ/, tshiok go̍k-gîn sik-tshat-im [en] /d͡ʒ/, hām tshing ngē-go̍k tshat-im [en] /ç/; mā piáu-sī tsò tshing khí-gîn sik-tshat-im /t͡s/(tse) ê sàng-khì [en] im /t͡sʰ/(tshe). Mā hông thê-gī iōng-tsò tshing kńg-tsi̍h kīn-im [en] /[ɻ̊/ ê sing hú [en]-im /[ɻ̊˔/.[1]

Li̍k-sú ên-kik[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ꞓ/ꞓ hông iōng teh soo-lên thóng-it pak-hong jī-bó [en] ê siōng-bué-á pán-pún. Teh 1932-nî hông phue-tsún iōng teh sámi-gí [en], selkup-gí [en], hanti-gí [en], evenki-gí [en], Even-gí [en], Nanai-gí [en], udege-gí [en], chukot-gí [en], koryak-gí [en], í-kip Nivkh-gí [en] tíng-tíng gí-gên[2] lāi-té piáu-sī tshing kok-gûn sat-tshat-im /t͡ʃ/; sui-jên teh tsia-ê gí-gên ê tsi̍t-kuá si̍t-tsè sú-iōng tíng-kuân, í-king sú-iōng kî-thañ kuí-ā-tsióng ê jī-bió lâi thè-tāi. Tshú-guā, tsit-ê jī-bió teh latin-huà ê shughni-gí [en] jī-bió lāi-té (1931-1939) hông iōng-lâi piáu-sī IPA ê tshiok go̍k-gîn sik tshat-im [en] /d͡ʒ/.[3][4][5]

Bí-kok liân-pang tē-lí sòo-kì uí-uân-huē [en] sú-iōng tuā-siá ê Ꞓ jī-bó lâi tāi-piáu tē-kiû tē-tsit-sú [en] lāi-té ê cambria-kí.[6] Teh piau-im lāi-té, sió-siá ê /ꞓ/ piáu-sī tsò tshing ngē-go̍k tshat-im [en] /ç/, pīng-tshiáñ teh 1963-nî, Ꞓ hōo William A. Smalley [en] thê-gī tsiâñ-tsò tshing kńg-tsi̍h kīn-im [en] /[ɻ̊/ ê sing hú [en]-im /[ɻ̊˔/.[1] Teh 19-sè-kí ê bí-kok ing-gí jī-tén lāi-té, pí-lūn Noah Webster hām William Holmes McGuffey [en] ê jī-tén lāi-té, Ꞓ tsit-ê jī-bó hông iōng-lâi piáu-sī ⟨c⟩ kap huat /k/ ê im.[7]

Kè-sǹg tāi-bé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ꞓ/ꞓ (C/c hù-ka [en] huâiñ jī-ue̍h) ē-tàng iōng Unicode jī-hû (Latin jī-bió), UTF-8 hām Jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī. U+A792 piáu-sī tuā-siá ê latin jī-bió Ꞓ (C with bar) hām U+A793 piáu-sī sió-siá ê latin jī-bió ꞓ (C with bar). Tshiañ tsham-ua̍t i-hā ê Unicode tāi-bé piau-tuañ.

Jī-hû
Unicode bîng-tshing LATIN TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ꞓ (C HÙ-KA [EN] HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
LATIN SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ꞓ (C HÙ-KA HUÂIÑ JĪ-UE̍H)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 42898 U+A792 42899 U+A793
UTF-8 234 158 146 EA 9E 92 234 158 147 EA 9E 93
Jī-hû ti̍k ín-iōng Ꞓ Ꞓ ꞓ ꞓ

Jī-hû pen-bé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ꞓ/ꞓ (C/c hù-ka [en] huâiñ jī-ue̍h) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (Latin jī-bó) tāi-bé piáu-sī.

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá U+A792 U+A792 Kilil tuā-siá jī-bó Ꞓ (C hù-ka huâiñ jī-ue̍h)
Sió-siá U+A793 U+A793 Kilil sió-siá jī-bó ꞓ (c hù-ka huâiñ jī-ue̍h)

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 Pullum, Geoffrey K.; Ladusaw, William A. (1996). Phonetic Symbol Guide. University of Chicago Press. pp. 28–9. ISBN 0-226-68536-5. 
 2. Материалы I всероссийской конференции по развитию языков и письменности народов Севера. М.-Л.: Учпедгиз. Я. П. Алькор (Кошкин), И. Д. Давыдов. 1932.  (Gô-gú)
 3. SHUGHNI: Phonology—consonant/vowel inventories; syllable structure
 4. Луқо Инҷӣл = Luqo Inǰīl. ИПБ. 2001. ISBN 5-93943-018-X. 
 5. Р. Додихудоева (2005). "Из истории письменности шугнанского языка. Вводные замечания". Языки и этнография «Крыши мира». СПб.: Петербургское Востоковедение. pp. 30–37.  (Gô-gú)
 6. Federal Geographic Data Committee, pian. (August 2006). FGDC Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization FGDC-STD-013-2006 (PDF). U.S. Geological Survey for the Federal Geographic Data Committee. p. A-32-1. 
 7. Priest, Lorna A.; Iancu, Laurentiu; Everson, Michael (14 October 2010). "Proposal to encode C WITH BAR" (PDF). Unicode.org. 23 February 2018 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Antoine Meillet et Marcel Cohen, Les langues du monde, Paris, C.N.R.S, 1952.
 • Lorna A. Priest, Laurentiu Iancu et Michael Everson, Proposal to encode C WITH BAR[1], 14 octobre 2010. (Eng-gí)
 • Geoffrey K. Pullum et William A. Ladusaw, Phonetic Symbol Guide[2], University of Chicago Press, 1996, 358 p. (ISBN 978-0-226-92488-5) (Eng-gí)
 • Noah Webster, An American dictionary of the English language[3], New York, S. Converse, 1828. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]