1640 nî gē-su̍t

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
... 1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636
1637 · 1638 · 1639 · 1640 · 1641 · 1642 · 1643
1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 · 1650 ...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1640 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

Sū-kiāⁿ[edit | edit source]

Tián-lám[edit | edit source]

Chok-phín[edit | edit source]

Ti̍t-chióng[edit | edit source]

Jîn-bu̍t[edit | edit source]

Chhut-sì[edit | edit source]

Kòe-sin[edit | edit source]

Chham-khó[edit | edit source]

Siong-koan[edit | edit source]