1774 nî kiàn-tio̍k

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
... 1764 · 1765 · 1766 · 1767 · 1768 · 1769 · 1770
1771 · 1772 · 1773 · 1774 · 1775 · 1776 · 1777
1778 · 1779 · 1780 · 1781 · 1782 · 1783 · 1784 ...

1774 nî kiàn-tio̍k ū chōe-chōe tiōng-iàu ê siong-koan sū-kiāⁿ.

Kiàn-tio̍k-bu̍t[edit | edit source]

Chhut-sì[edit | edit source]

Kòe-sin[edit | edit source]

Chham-khó[edit | edit source]