1807 nî im-ga̍k

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
... 1797 · 1798 · 1799 · 1800 · 1801 · 1802 · 1803
1804 · 1805 · 1806 · 1807 · 1808 · 1809 · 1810
1811 · 1812 · 1813 · 1814 · 1815 · 1816 · 1817 ...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1807 nî im-ga̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê im-ga̍k siong-koan sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

Sū-kiāⁿ[edit | edit source]

Kó͘-tián im-ga̍k[edit | edit source]

Liû-hêng im-ga̍k[edit | edit source]

Koa-kio̍k[edit | edit source]

Chhut-pán[edit | edit source]

Jîn-bu̍t[edit | edit source]

Chhut-sì[edit | edit source]

Kòe-sin[edit | edit source]

Chham-khó[edit | edit source]