2008 nî iá-kiû

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
... 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004
2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011
2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 ...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 2008 nî thong-sè-kài ê iá-kiû hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê iá-kiû siong-koan sū-kiāⁿ.

Koan-kun[edit | edit source]

Sò͘-kì thâu-lâng[edit | edit source]

Sū-kiāⁿ[edit | edit source]

Jîn-bu̍t[edit | edit source]

Chhut-sì[edit | edit source]

Kòe-sin[edit | edit source]

Chham-khó[edit | edit source]


Baseball Template.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.