250 Bettina

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Bettina
Hō-bé 250
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.1461438 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.13388884
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 127.7546144º
Kheng-siâ-kak (i) 12.82302º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 23.853º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 76.28618º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 7.58

250 Bettina sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Chham-khó chu-liāu[edit | edit source]

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat[edit | edit source]


951 Gaspra.jpg Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.