2956 Yeomans

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Yeomans
Hō-bé 2956
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.7648393 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.090651
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 229.9781019º
Kheng-siâ-kak (i) 2.86876º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 112.21144º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 124.34144º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 12.3

2956 Yeomans sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Siong-koan[edit | edit source]

Chham-khó chu-liāu[edit | edit source]

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat[edit | edit source]


951 Gaspra.jpg Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.