A-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu ê Sè-kài Ûi-sán lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sè-kài Ûi-sán Úi-oân-hōe kin-kù Sè-kài Bûn-hòa hām Chū-jiân Ûi-sán Pó-hō͘ Kong-iok chù-chheh tiàm-tī A-chiu, Australia, Thài-pêng-iûⁿ ê Sè-kài Ûi-sán.

Afghanistan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Armenia[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Australia[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Azerbaijan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  • Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower

Bangladesh[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Bông-kó͘[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Bông-kó͘ / Lō͘-se-a[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hui-lu̍t-pin[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Í-sek-lia̍t[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ia-lō͘-sat-léng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

(The Old City of Jerusalem is within East Jerusalem, which has been under Israeli control since 1967, but is not recognized as Israeli territory by the UN and many countries. The site was proposed as a World Heritage site in 1981 by Jordan, which withdrew its claims to the city in 1988.)

Ìn-nî[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ìn-tō͘[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Taj Mahal ê tōa-mn̂g (lāi-pêng)

Iok-tàn[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Iran[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Iraq[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ji̍t-pún[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kampuchea[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Angkor

Kazakhstan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Laos[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Lebanon[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Má-lâi-se-a[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Nepal[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Oa̍t-lâm[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Oman[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pakistan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pitcairn Kûn-tó[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sakartvelo[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sin Jia̍t-lân-jia[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Só͘-lô-bûn Kûn-tó[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sri Lanka[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Syria[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tāi-hân-bîn-kok[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiâu-sian[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiong-kok (38)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Turkey[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Turkmenistan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  • State Historical and Cultural Park "Ancient Merv"

Thài-kok[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Uzbekistan[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Yemen[siu-kái | kái goân-sú-bé]


Pyramide Kheops.JPG Sè-kài Ûi-sán

A-chiu & Tāi-iûⁿ-chiu | Au-chiu | Bí-chiu | Hui-chiu | Ū gûi-ki