Angel Beats!

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Angel Beats! (Ji̍t-gíエンジェルビーツ), mā chin chia̍p kán-lio̍k chò AB! ia̍h-sī AB. I sī 1 pō 13 chi̍p--ê Ji̍t-pún tōng-oē, iû Key kap Aniplex chè-chok. Chit pō tōng-oē tī 2010 nî 4 gue̍h 2 hō kàu 6 gueh 25 hō thâu-chit-kái pò͘-chhut.

Kio̍k-chêng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kò͘-sù hoat-seng tī chi̍t-ê sí-āu--ê ko-tiong. Tī hia--ê ha̍k-seng ài o̍h khì pàng-soah in--ê khoàⁿ-bē-khui. In tī hia mā ē kám-kak thiàⁿ, mā kó-lêng ē sí, m̄-kó liâm-mi tio̍h ē hok-oa̍h. Kò͘-sù chi̍t-khai-sí sī chi̍t ê sit-khì kì-ek--ê siàu-liân-lâng Im-bû Kiat-hiân tú-tio̍h chi̍t-ê cha-bó͘ Tiōng-chhoan Iú-lih iau-chhiáⁿ i ka-ji̍p i chhòng-li̍p--ê Sí-āu Sè-kāi Chiàn-soāⁿ (死んだ世界戦線 Sinda Sekai Sensen, (SSS)), kap in kâng-chê tùi-khòng tùi in hiah-nī pháiⁿ--ê sîn. Iú-lih in lia̍h-chún ha̍k-seng-hoē-tiúⁿ Li̍p-hoâ Chàu sī sîn--ê sài-chiá (thiⁿ-sài), só͘-í SSS ài kā i phah-pāi chiah ē-sài kap sîn tùi-khòng. Khò͘-sū tioh tùi Im-bû ka-ji̍p SSS āu khai-sí.

Jîn-bu̍t kài-siāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chú-iāu Kak-sek[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Im-bû Kiat-hiân (音無結弦 (おとなし ゆずる) Otonasi Yuzuru)
Lâm-chú-kak. Kò͘-sū khai-sí tong-sî sit-khì kì-ek. I chāi-seⁿ sî tiāⁿ-tiāⁿ chiàu-kò͘ in phoah-pēⁿ--ê sió-moē Im-bû Chho͘-im, tī i koè-sin āu koat-tēng chiâⁿ-chò chi̍t ê i-seⁿ. M̄-koh tī khì chham-ka liân-khó--ê sî, chē--ê hoé-chhia chhut ì-goā sí--khì.
Tiōng-chhoan Iú-lih (仲村 (なかむら)ゆり Nakamura Yuri)
Mā hō-lâng hō-chò Yurippe(ゆりっぺ), sī SSS--ê thâu-lâng.
Thiⁿ-sài (天使 (てんし) Tensi) / Li̍p-hoâ Chàu (立華 (たちばな)かなで Tatibana Kanade)
Chàu tī sí-āu sè-kài ha̍k-hāu--ê ha̍k-seng-hoē hoē-tiúⁿ.

SSS sêng-oân[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ji̍t-hiòng Siù-sū (日向秀樹 (ひなた ひでき) Hinata Hideki)
Ji̍t-hiòng sī chi̍t-ê khai-lóng koh ē-kau-tiāng (-交仗)--ê cha-po͘, iā koh sī Im-bû siōng hó--ê pêng-iú. I tiāⁿ-tiāⁿ kap Ûi sio-phah, tān-sī sim-koaⁿ lāi iā sī chiok koan-sim i. Ji̍t-hiòng kap Ûi kóng i ē soán-tek chhoā--i, bô-lūn Ûi chìn-chêng hoat-seng koè siá-mih tāi-chì.
Ti̍t-chéⁿ Bûn-jîn (直井文人 (なおい あやと) Naoi Ayato)
Ti̍t-chéⁿ tú-khai-sí hō͘ tòng-chò sī NPC, āu-lâi chèng-si̍t i sī jîn-lūi. I sī sí-āu-sè-kài--ê hù ha̍k-seng-hoē-tiúⁿ.
Ko-siông (高松 (たかまつ) Takamatu)
Iá-tiân (野田 (のだ) Noda)
Chuí-bêng Ki-lí (椎名枝理 (しいな えり) Siina Eri)
Chúi-bêng sī chi̍t-ê cha-bó͘ jín-chiá, ná-chhin-chhiúⁿ sī ùi kó-chá lâi--ê.
Iû-chò (遊佐 (ゆさ) Yusa)
TK
Siông-hā (松下 (まつした) Matusita)
Toā-soaⁿ (大山 (おおやま) Ôyama)
Tek-soaⁿ (竹山 (たけやま) Takeyama)
Tyâ (チャー)

Girl Dead Monster[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Goâm-te̍k Ngá-bí (岩沢 (いわあわ)まさみ Iwasawa Masami)
Goâm-te̍k sī Girl Dead Monster siōng-chá--ê chú-chhiùⁿ (主唱). I ka-kī mā siá koa-sû.
Uî (ユイ Yui)
I chi̍t-khai-sí sī ga̍k-thoân--ê chō͘-lí, tī Goâm-te̍k lī-khui liáu-āu chiâ-chò chú-chhiúⁿ.
Kiú-chú (ひさ子 (ひさこ) Hisako)
Kiú-chú hū-chek toâⁿ gì-tah. I kò-sèng a-sá-lih (あっさり), koh kah-ì phah moâ-chhiok. I kap Goâm-te̍k sêng-li̍p Girl Dead Monster.
Ji̍p-kang Bí-soat (入江 (いりえ) みゆき Irie Miyuki)
Kuan-kin Si-chit (関根 (せきね) しおり Sekine Siori)

Ki-thaⁿ Mûi-thé[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Bāng-lō͘ Tiān-tâi[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī 2009 nî 5 ge̍h 30 li̍t kàu 2010 nî 3 ge̍h 31 ji̍t kî-kan lóng-chóng ū 4 ê bāng-lō͘-tiān-tâi ê chiat-bo̍k lio̍k-sio̍k tī < Moâ-ki Chún ê sat-hoa̍h RADIO> ( 麻枝准の殺伐ラジオ) chìn-hêng soan-thoân. Chit-ê pîn-tō ê chú-chhî-jîn tio̍h-sī Moâ-ki Chún pún-lâng, jî-chhiáⁿ mā ē iau chhiáⁿ-tio̍h hó-pí kóng Tiân-tiong Hông-khí kap NaGa téng < AngelBeats !> ê chè-chò-chiá chiap-siū hóng-mn̄g.

Sió-soat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Moâ-ki Chún lóng chóng-thui-chhut ah 7-oē hō-miâ-chò < AngelBeats !Track ZERO > ê té-phiⁿ sió-soat, kî-tiong kò͘-sū tô͘-phìⁿ soat-bêng ê pō͘-hūn sī iû GotoP ( ご-と-P) hoē-chè.

Bàng-gah[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sì-kek-liân-khoân-ang-á-tô͘ < AngelBeats !goán ê chiàn-soàⁿ chìn-hêng-khiok-♪> ( Angel Beats! The4コマ 僕らの戦線行進曲♪) tī 2009 nî 12 goe̍h hō kàu 2013 nî 11 ge̍h hō, tī ASCIIMediaWorks hoat-hêng ê < Tiān-kek G's magazine > le hoat-piáu. Lēng-goā Chhián-kiàn Pek-ha̍p-chú mā hoē-chè ah liân-khoân-ang-á-tô͘ < AngelBeats!Heaven's Door> , pēng tī 2010- nî 5 ge̍h hō kàu 2014 nî 5 ge̍h hō sî tī khan-chài tī < Tiān-kek G's magazine > siāng , liáu-āu tī 2014 nî 6 ge̍h hō khai-sí khan-chài tī < Tiān-kek Comic > cha̍p-chì.