Armenia-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Armenia-jī sī tāi-iok 405 nî ê sî ha̍k-chiá Mesrop Mashtots kap Armenia ê Isaac khai-hoat--ê, tāi-seng sī 36-ê jī-bó, hiān-tāi ê pán-pún ū 39-ê, it-poaⁿ jīn-ûi in chú-iàu sī chham-khó Hi-lia̍p-jī lâi siat-kè.

Jī-bó hē-thóng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-bó Miâ Ho͘-im Lô-má-hòa choán-jī Sò͘-jī ì-gī
Kó͘-tián Kái-kek-pán Ho͘-im Kó͘-tián Tang-pō͘ Sai-po͘ Kó͘-tián ISO 9985
Kó͘-tián Tang-pō͘ Sai-pō͘
Ա ա այբ ayb /ajb/ /ajpʰ/ /ɑ/ a 1
Բ բ բեն ben /bɛn/ /pʰɛn/ /b/ /pʰ/ b 2
Գ գ գիմ gim /ɡim/ /kʰim/ /ɡ/ /kʰ/ g 3
Դ դ դա da /dɑ/ /tʰɑ/ /d/ /tʰ/ d 4
Ե ե եչ yeč /jɛtʃʰ/ /ɛ/, word-initially /jɛ/6 e 5
Զ զ զա za /zɑ/ /z/ z 6
Է է է ē1 /ɛː/ /ɛ/ /ɛː/ /ɛ/ ē 7
Ը ը7 ըթ ët' /ətʰ/ /ə/ ə ë 8
Թ թ թօ t'ò[1] թո t'o /tʰo/ /tʰ/ tʿ t’ 9
Ժ ժ ժէ žē ժե že /ʒɛː/ /ʒɛ/ /ʒ/ ž 10
Ի ի ինի ini /ini/ /i/ i 20
Լ լ լիւն liwn լյուն lyown /lʏn/ /ljun/ /lʏn/ /l/ l 30
Խ խ խէ խե xe /χɛː/ /χɛ/ /χ/ x 40
Ծ ծ ծա ça /tsɑ/ /dzɑ/ /ts/ /dz/ c ç 50
Կ կ կեն ken /kɛn/ /ɡɛn/ /k/ /ɡ/ k 60
Հ հ հօ [1] հո ho /ho/ /h/ h 70
Ձ ձ ձա ja /dzɑ/ /tsʰɑ/ /dz/ /tsʰ/ j 80
Ղ ղ ղատ ġat /ɫɑt/ /ʁɑt/ /ʁɑd/ /ɫ/ /ʁ/ ł ġ 90
Ճ ճ ճէ č̣ē ճե č̣e /tʃɛː/ /tʃɛ/ /dʒɛ/ /tʃ/ /dʒ/ č č̣ 100
Մ մ մեն men /mɛn/ /m/ m 200
Յ յ յի yi հի hi /ji/ /hi/ /j/ /h/1, /j/ y 300
Ն ն նու now /nu/ /n/, /ŋ/ n 400
Շ շ շա ša /ʃɑ/ /ʃ/ š 500
Ո ո ո vo /o/ /vo/ /o/, word-initially /vo/2 o 600
Չ չ չա ča /tʃʰɑ/ /tʃʰ/ čʿ č 700
Պ պ պէ պե pe /pɛː/ /pɛ/ /bɛ/ /p/ /b/ p 800
Ջ ջ ջէ ǰē ջե ǰe /dʒɛː/ /dʒɛ/ /tʃʰɛ/ /dʒ/ /tʃʰ/ ǰ 900
Ռ ռ ռա ṙa /rɑ/ /ɾɑ/ /r/ /ɾ/ 1000
Ս ս սէ սե se /sɛː/ /sɛ/ /s/ s 2000
Վ վ վեւ vew վեվ vev /vɛv/ /v/ v 3000
Տ տ տիւն tiwn տյուն tyown /tʏn/ /tjun/ /dʏn/ /t/ /d/ t 4000
Ր ր րէ րե re /ɹɛː/ /ɾɛ/3 /ɹ/ /ɾ/3 r 5000
Ց ց ցօ c'ò[1] ցո c'o /tsʰo/ /tsʰ/ cʿ c’ 6000
Ւ ւ հիւն[bô chhut-chhù] hiwn վյուն vyun5 /hʏn/ /w/ /v/5 w 7000
Փ փ փիւր p'iwr փյուր p'yowr /pʰʏɹ/ /pʰjuɾ/ /pʰʏɾ/ /pʰ/ pʿ p’ 8000
Ք ք քէ k'ē քե k'e /kʰɛː/ /kʰɛ/ /kʰ/ kʿ k’ 9000
և և4 jew N/A /jev/ N/A /ev/, word-initially /jev/ ew N/A
Օ օ օ ò1 N/A /o/ N/A /o/ ō ò N/A
Ֆ ֆ ֆէ ֆե fe N/A /fɛ/ N/A /f/ f N/A

Soeh-bêng:

  1. ^ Ka-ta sú-iōng tī kó͘-tián chiàⁿ-jī-hoat, tan-jī-thâu, kap chi̍t kóa cho͘-ha̍p tan-jī.
  2. ^ Tû-liáu tī ով /ov/ "siáng" kap ովքեր /ovkʰer/ "hit kóa (lâng)".
  3. ^ Iran Armenia-gí (Tang-pō͘ Armenia-gí ê hun-chi) ho͘ pún jī-bó chò [ɹ], chhin-chhiūⁿ tī Kó͘-tián Armenia-gí.
  4. ^ Tī kó͘-tián chiàⁿ-jī-hoat, ու kap և sī hông tòng chò siang-ha̍p-jī (Eng-gí: digraph), kap ha̍p-jī (ligature). Tī kái-kek āu ê chiàⁿ-jī-hoat, sī sǹg chò tan-to̍k jī-bó
  5. ^ Tī kái-kek-tek chiàⁿ-jī-hoat, jī-bó ւ taⁿ ēng chò ու ê pō͘-hūn. Tī kó͘-tián chiànn-jī-hoat, chit-ê jī-bó it-poaⁿ sī piáu-sī /v/, tû-liáu tī siang-ha̍p-jī իւ /ju/ í-gōa. Soviet Armenia ê tàu-jī kái-kek ēng sam-ha̍p-jī յու thè-ōaⁿ իւ.
  6. ^ Tû-liáu tī "sī" ê hiān-chāi sî-chè: եմ /em/ ("góa sī") ես /es/ "lí sī (tan-sò͘)", ենք /enkh/ "goán sī", եք /ekh/ "lí sī (to-sò͘.)", են /en/ "in sī".
  7. ^ Jī-bó ը it-poaⁿ sī taⁿ ēng chò jī-thâu ia̍h jī-bóe, só͘-í /ə/ im tī chú-im chi kan bô siá--chhut-lâi.
  1. 1.0 1.1 1.2 Melkonian, Zareh (1990). Գործնական Քերականութիւն — Արդի Հայերէն Լեզուի (Միջին եւ Բարձրագոյն Դասընթացք) (ēng Armenia-gí) (Fourth pán.). Los Angeles. p. 6.