Bân-lâm Ōe Pheng-im Hong-àn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bân-lâm Ōe Pheng-im Hong-àn, kán-chheng Bân-pheng, sī Tiong-kok Bân-lâm--ê 1-chóng Bân-lâm-gí phing-siá hong-àn. Chiah hong-àn sī chong-ha̍p Pe̍h-oē-jī kap Hàn-gí Phing-im chè-tēng--ê, sái Bân-lâm-gí Ē-mn̂g-oē choè piau-chún hoat-im.

Jī-bú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bân-pheng ū 20--ê ki-pún jī-bú kap 2--ê sam-ha̍p jī-bú.

toā-siá A B Bb C D Dd E G Gg H I K L M N/N Ng O Oo P S T U W Y Z Zz
sió-siá a b bb c d dd e g gg h i k l m n/n ng o oo p s t u w y z zz
sió-TL a p b tsh t d e k g h i kh l m n/ñ ng o oo ph s th u Ø Ø ts j

Im-phiau[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siaⁿ-bú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

siang-tûn-im khí-gûn-im gûn-kok-im nńg-kok-im siaⁿ-mn̂g-im
chheng-im cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im cho̍k-im chheng-im
phīⁿ-im bbn [m]
毛(bbnoō)
ln [n]
耐(lnâii)
ggn [ŋ]
雅(ggnǎ)
sat-im m̄ sàng-khì b [p]
邊(biān)
bb [b̃]
文(bbún)
d [t]
地(dê)
dd [d]
(Ē-mn̂g-im)
g [k]
求(giú)
gg [g̃]
語(ggǐ)
(m̄-bián siá) [ʔ]
英(yīng)
sàng-khì p [pʰ]
頗(pō)
t [tʰ]
他(tnā)
k [kʰ]
去(kì)
sat-chhat-im m̄ sàng-khì z [ʦ]
曾(zān)
zz [ʣ]
熱(zzuáh)
zi [ʨ]
尖(ziām)
zzi [ʥ]
入(zzíp)
sàng-khì c [ʦʰ]
出(cút)
ci [ʨʰ]
手(ciǔ)
chhat-im s [s]
衫(snā)
si [ɕ]
寫(siǎ)
h [h]
喜(hǐ)
pian-im l [l]
柳(liǔ)
siám-im r [ɾ]
(tē-hng khiuñ)

Ūn-bú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

ki-pún bú-im
chhêng bú-im iong bú-im āu bú-im
ki-pún phīⁿ-hoà ki-pún ki-pún phīⁿ-hoà
ko bú-im i [i]
衣(ī)
ni [ĩ]
圓(ní)
u [u]
污(ū)
nu [ũ]
張(dniū)
tiong bú-im e [e]
禮(lě)
ne [ẽ]
生(snē)
o [ə]
高(gō)
oo [ɔ]
烏(oō)
noo [ɔ̃]
翁(noō)
kē bú-im a [a]
查(zá)
na [ã]
衫(snā)
Ūn-hoà chú-im
siang-tûn nńg-kok-im
phīⁿ-im m [m̩] ng [ŋ̍]

Ūn-boé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-im Ūn-boé
siang-tûn-im khí-gûn-im nńg-kok-im siaⁿ-mn̂g-im
phīⁿ-im -m [m] -n [n] -ng [ŋ]
sat-im -p [p̚] -t [t̚] -k [k̚] -h [ʔ]

Ūn-bú pió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

bú-im khui-im phīⁿ-ūn ji̍p-siaⁿ
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[a] a na am an ang ap at ak ah nah
[aɪ] ai nai aih naih
[aʊ] ao nao aoh naoh
[e] e ne eh neh
[i] i ni im in ing ip it ik ih nih
[ɪa] ia nia iam ian iang iap iat iak iah niah
[ɪaʊ] iao niao iaoh niaoh
[ɪə] io ioh
[ɪɔ] nioo iong iok
[iu] iu niu iuh
bú-im khui-im phīⁿ-ūn ji̍p-siaⁿ
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[ə] o oh
[ɔ] oo noo ong ok ooh nooh
[u] u nu un ut uh
[ua] ua nua uan uang uat uah
[uai] uai nuai uaih nuaih
[ue] ue nue ueh nueh
[ui] ui nui uih
[m̩] m mh
[ŋ̍] ng ngh
  • iok, iong, ok kap ong, sī iook, ioong, ook kap oong--ê kán-hoà.

Siaⁿ-tiāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

ki-pún Ē-mn̂g-oē siaⁿ-tiāu kî-thaⁿ hong-giân kap te̍k-sû siaⁿ-tiāu
1 2 3 5 6 7 8 4
thoân-thóng tiāu-lūi im-piâⁿ iông-piâⁿ sióng-siaⁿ im-khì iông-khì im-ji̍p iông-ji̍p iông-sióng ko-seng khin-siaⁿ phīⁿ-hoà
IPA hû-hō ˦˦ ˨˦ ˥˧ ˨˩ ˧˧ ˧ʔ ˦ʔ ˦˥ ˥˥ . ◌̃
44 24 53 21 33 45 55
Bân-pheng ̄
ā
ˊ
á
ˇ
ǎ
ˋ
à
ˆ
â
̄
āp, āt, āk, āh
ˊ
áp, át, ák, áh
˂
a᷾
m̄ siá
a
m̄ siá
a
n-
na
Kán-sek Bân-pheng -v
av
siang-siá
aa
-r
ar
-x
ax
(m̄ siá)
a
-b, -d, -g, -q
ab, ad, ag, aq
-p, -t, -k, -h
ap, at, ak, ah
-r, -j
ar/aj
-y
ay
-w
aw
-nn
ann

Koh khoàⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]