Bân-lâm bûn-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Siáⁿ-mi̍h hō-chòe Bân-lâm bûn-hòa? Kin-kù Ē-mn̂g-chhī Bân-lâm bûn-hòa Hâk-su̍t Gián-kiù-hōe hù pì-su-tiúⁿ Iûⁿ Hō-chûn (楊浩存) ê kái-soeh, Bân-lâm bûn-hòa sī tī Tiong-kok kó·-tāi Chìn Tông sî-kî Tiong-gôan bûn-hòa ê ki-chhó· siōng, thàu-lām Hok-kiàn chāi-tē ê gôan-chū-bîn bûn-hòa, pēng-chhiáⁿ keng-kòe chhian-pah nî ê piàn-hòa kah hoat-tián, chiah bān-bān tēng-hêng--lo̍h-lâi-ê. Kó·-chá sî-chūn, 1-kóa-á hoan-á bûn-hòa óan-á tùi Bân-lâm bûn-hòa sán-seng chin-tōa ê éng-hiáng, pí-lūn-kóng A-la-pek (Arabic) bûn-hòa, Lâm-iûⁿ bûn-hòa, se-hong bun-hòa kah Ji̍t-pún bûn-hòa. Bân-lâm bûn-hòa ū chin bêng-hián ê tē-hng sek-chhái, i ê kò-sèng te̍k-sû, lôe-hâm hong-hù. Bân-lâm bûn-hòa ê kin-pún sī Hàn-cho̍k bûn-hòa.

Bân-lâm bûn-hòa ū-sî mā hông kiò-chò Bân-Tâi bûn-hòa, tī Tâi-ôan mā kiò-chò Hō-ló bûn-hòa.

Liû-thôan ê hōan-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kúi-nā-pah nî lâi, Bân-lâm-lâng put-tōan ê kòe-hoan î-bîn, Bân-lâm-lâng ê kha-liah piàn-pò· chôan sè-kài. Bân-lâm bûn-hòa chú-iàu liû-thôan tī Hok-kiân lâm-pō·, Tâi-ôan, Tang-lâm-a ê Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho, Hui-lu̍t-pin chià-ê kok-ka ê Tn̂g-lâng siā-khu.

Bân-lâm Bûn-hòa ê lōe-hâm[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-mn̂g-chhi Bân-lâm Bûn-hòa Gián-kiù-só· ê só·-tiúⁿ Tân-keng (陳耕) sian-siⁿ túi Bân-lâm bûn-hòa ê lōe-hâm chò-liáu kái-tho̍k, i kóng, Bân-lâm bûn-hòa ū chheng-gōa-nî ê le̍k-sú, i ê lōe-hâm hui-siông ê hong-hù. Kàu-taⁿ (ha̍k-su̍t-kài) tùi i ê gián-kiu, siāng-chió ài pau-koat: Bân-lâm bu̍t-chit seng-o̍ah bûn-hòa, Bân-lâm-gí-giân, Bân-lâm bîn-kan hong-sio̍k, Bân-lâm kháu-thôan bûn-ha̍k (閩南口傳文學), Bân-lâm bîn-kang gē-su̍t, Bân-lâm bîn-kan sìn-gióng, Bân-lâm bîn-kan kang-gē, Bân-lâm bîn-kan i-io̍h, Bân-lâm ka-cho̍k chè-tō· kah Bân-lâm-lâng ê sèng-keh kò-sèng téng-téng. Khan-sia̍p tio̍h le̍k-sù, gē-su̍t, Bîn-sio̍k, chong-kàu, gí-giân, sim-lí, i-io̍h téng-téng chin-chōe ê ha̍k-kho.

Goā-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hok-kián Kiâu-liân Archived 2004-08-03 at the Wayback Machine.