Bí-kok ê cho͘-chit-hòa siat-li̍p léng-thó͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Cho͘-chit-hòa siat-li̍p léng-thó͘ (Eng-gí: Organized incorporated territories) sī Bí-kok ê léng-thó͘ tang-tiong ū siat-li̍p (sio̍k Bí-kok pún-thó͘) kiam cho͘-chit-hòa (ū chiàu Bí-kok Kok-hōe ê Cho͘-chit Hoat-àn [Organic Act] cho͘-chit chèng-hú) ê hêng-sek. Chū 1959 nî Alaska kap Hawaii sêng-li̍p chiu-hūn (state) liáu-āu iáu m̄-bat sin siat chi̍t khoán léng-thó͘.

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Léng-thó͘ ê miâ Kiàn-li̍p sî-kan Hòe-tû sî-kan Chiân-sin Kè-sêng si̍t-thé
Sai-pak Léng-thó͘ 1789 nî 8 goe̍h 7 hō 1803 nî 3 goe̍h 1 hō Ohio Chiu
Sai-lâm Léng-thó͘ 1790 nî 5 goe̍h 26 hō 1796 nî 6 goe̍h 1 hō North Carolina Chiu Tennessee Chiu
Mississippi Léng-thó͘ 1798 nî 4 goe̍h 7 hō 1817 nî 12 goe̍h 10 hō Georgia Chiu Mississippi Chiu
Indiana Léng-thó͘ 1800 nî 7 goe̍h 4 hō 1816 nî 11 goe̍h 7 hō Sai-pak Léng-thó͘ Indiana Chiu
Orleans Léng-thó͘ 1804 nî 10 goe̍h 1 hō 1812 nî 4 goe̍h 30 hō Louisiana Kò͘-bé Louisiana Chiu
Michigan Léng-thó͘ 1805 nî 6 goe̍h 30 hō 1837 nî 1 goe̍h 26 hō Indiana Léng-thó͘ Michigan Chiu
Louisiana Léng-thó͘ 1805 nî 7 goe̍h 4 hō 1812 nî 6 goe̍h 4 hō Louisiana Kò͘-bé Missouri Léng-thó͘
Illinois Léng-thó͘ 1809 nî 3 goe̍h 1 hō 1818 nî 12 goe̍h 3 hō Indiana Léng-thó͘ Illinois Chiu
Missouri Léng-thó͘ 1812 nî 6 goe̍h 4 hō 1821 nî 8 goe̍h 10 hō Louisiana Léng-thó͘ Missouri Chiu
Alabama Léng-thó͘ 1817 nî 3 goe̍h 3 hō 1819 nî 12 goe̍h 14 hō Mississippi Léng-thó͘ Alabama Chiu
Arkansas Léng-thó͘ 1819 nî 7 goe̍h 4 hō 1836 nî 6 goe̍h 15 hō Missouri Léng-thó͘ Arkansas Chiu
Florida Léng-thó͘ 1822 nî 3 goe̍h 30 hō 1845 nî 3 goe̍h 3 hō Se-pan-gâ léng Florida

Sai Florida Kiōng-hô-kok

Florida Chiu
Wisconsin Léng-thó͘ 1836 nî 7 goe̍h 3 hō 1848 nî 5 goe̍h 29 hō Michigan Léng-thó͘ Wisconsin Chiu
Iowa Léng-thó͘ 1838 nî 7 goe̍h 4 hō 1846 nî 12 goe̍h 28 hō Michigan Léng-thó͘ Iowa Chiu
Oregon Léng-thó͘ 1848 nî 8 goe̍h 14 hō 1859 nî 2 goe̍h 14 hō Oregon Tē-khu Oregon Chiu
Minnesota Léng-thó͘ 1849 nî 3 goe̍h 3 hō 1858 nî 5 goe̍h 11 hō Wisconsin Léng-thó͘

Iowa Léng-thó͘

Minnesota Chiu
New Mexico Léng-thó͘ 1850 nî 9 goe̍h 9 hō 1912 nî 1 goe̍h 6 hō New Mexico Chiu
Utah Léng-thó͘ 1850 nî 9 goe̍h 9 hō 1896 nî 1 goe̍h 4 hō Utah Chiu
Washington Léng-thó͘ 1853 nî 2 goe̍h 8 hō 1889 nî 11 goe̍h 11 hō Oregon Léng-thó͘ Washington Chiu
Kansas Léng-thó͘ 1854 nî 5 goe̍h 30 hō 1861 nî 3 goe̍h 1 hō Kansas Chiu
Nebraska Léng-thó͘ 1854 nî 5 nî 30 hō 1867 nî 3 goe̍h 1 hō Nebraska Chiu
Colorado Léng-thó͘ 1861 nî 2 goe̍h 28 hō 1876 nî 8 goe̍h 1 hō Kansas Léng-thó͘ Colorado Chiu
Nevada Léng-thó͘ 1861 nî 3 goe̍h 2 hō 1864 nî 10 goe̍h 31 hō Utah Léng-thó͘ Nevada Chiu
Dakota Léng-thó͘ 1861 nî 3 goe̍h 2 hō 1889 nî 11 goe̍h 2 hō Nebraska Léng-thó͘ North Dakota Chiu

South Dakota Chiu

Arizona Léng-thó͘ 1863 nî 2 goe̍h 24 hō 1912 nî 2 goe̍h 14 hō New Mexico Léng-thó͘ Arizona Chiu
Idaho Léng-thó͘ 1863 nî 3 goe̍h 4 hō 1890 nî 7 goe̍h 3 hō Dakota Léng-thó͘ Idaho Chiu
Montana Léng-thó͘ 1864 nî 5 goe̍h 28 hō 1889 nî 11 goe̍h 8 hō Idaho Léng-thó͘ Montana Chiu
Wyoming Léng-thó͘ 1868 nî 7 goe̍h 25 hō 1890 nî 7 goe̍h 10 hō Dakota Léng-thó͘ Wyoming Chiu
Oklahoma Léng-thó͘ 1890 nî 5 goe̍h 2 hō 1907 nî 11 goe̍h 16 hō Indian Léng-thó͘ Oklahoma Chiu
Hawaii Léng-thó͘ 1898 nî 7 goe̍h 7 hō 1959 nî 8 goe̍h 21 hō Hawaii Kiōng-hô-kok Hawaii Chiu
Alaska Léng-thó͘ 1912 nî 8 goe̍h 24 hō 1959 nî 1 goe̍h 3 hō Alaska Tē-khu Alaska Chiu