Bí-kok Kok-ka Chit-gia̍p An-chôan Ōe-seng Géng-kiù-só͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bí-kok Kok-ka Chit-gia̍p An-chôan Ōe-seng Géng-kiù-só͘.

Bí-kok Kok-ka Chit-gia̍p An-chôan Ōe-seng Géng-kiù-só͘ (Eng-gí: National Institute for Occupational Safety and Health, kán-chheng NIOSH) sī Bí-kok kok-lāi ê chi̍t-ê Liân-pang ki-kò͘, hū-chek tùi kang-chok siòng-koan ê siong-hāi hô chi̍t-pēⁿ chìn-hêng géng-kiù í-ki̍p thê-keng ī-hông ê kiàn-gī. NIOSH lē-sio̍k Bí-kok Ōe-seng ki̍p Kong-kiōng Ho̍k-bū-pō͘ tiong ê Chi̍t-pēⁿ Khòng-chè kah Ī-hông Tiong-sim (CDC) . NIOSH ê Chóng-pō͘ siat-li̍p tī Washington, D.C., Ohio, Cincinnati, West Virginia Morgantown, Pennsylvania Pittsburgh, Colorado Denver, Alaska Anchorage, Washington Spokane, í-ki̍p Georgia Atlanta lóng-ū in ê géng-kiù si̍t-giām-sek kah pān-kong-sek. NIOSH sī chi̍t-ê iû chiok-chē choan-gia̍p chó͘-sêng ê ki-kò͘, lāi-pō͘ chit-kang chhiau-kòe 1,400 lâng, In tāi-pió chiok-chē ê chit-gia̍p, pau-koat liû-hêng-pēⁿ-ha̍k, i-ha̍k, kang-gia̍p ōe-seng, an-chôan, sim-lí-ha̍k, kang-têng-ha̍k, hòa-ha̍k kah thóng-kè-ha̍k. Bo̍k-chêng NIOSH ê hū-chek-jîn sī John Howard.