跳至內容

Bî-tá-mín C

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bî-tá-mín C ê hòa-ha̍k kiat-kò·

Bî-tá-mín C (vitamin C), koh kiò-chò ascorbic acid, ē-tit pang-chàn jîn-thé sán-seng ka-goân-nn̄g-pe̍h, chhiok-chìn thih-chit khip-siu, ka-sok khang-chhùi siu-sok; î-chhî bî-hoeh-kńg kńg-piah ê oân-chéng, thê-seng khí-hōaⁿ kap chhùi-khí ê kiān-khong, pó-hō· sè-pau khah-bián siū-tio̍h chū-iû-ki ê kong-kek, sī khòng-iáng-hòa-chē (antioxidant). Bî-tá-mín C nā khiàm-khoat ē ín-khí scurvy, tì-sú khí-hōaⁿ hoat-iām, ta-mo·h, chhut-hoeh, koh ē-ū ki-bah kut-keh thàng-thiàⁿ, gâu o·-chhiⁿ gêng-hoeh, phôe-hā pan-tiám chhut-hoeh, khiàm-hoeh kap khang-chhùi phái-kòe-phôe téng-téng chèng-thâu.

Jîn-thé bô-hoat-tō· ka-tī chè-chō bî-tá-mín C, só·-í ài ùi chia̍h-mi̍h pó·-chhiong. Ū-hâm bî-tá-mín C hong-hù ê chhài-se kap kóe-chí ū: liú-teng, kam-á, liám-po̍at-á, kiwi-kó, kam-á-bi̍t, tiⁿ-chio, hoe-chhài, kap chhái-sek ê chhài-se téng-téng.