Bîn-cho̍k-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Chèng-tī ì-sek-hêng-thài
Bû-chèng-hú-chú-gī
Chheⁿ-sek bû-chèng-hú-chú-gī
Sè-kài-chú-gī
Chū-iû-ì-sek-chú-gī
Bû-chèng-hú kiōng-sán-chú-gī
Kiōng-sán-chú-gī
Ki-tok-kàu kiōng-sán-chú-gī
Kái-hòng sîn-ha̍k
Bû-chèng-hú kang-hōe-chú-gī
Kang-hōe-chú-gī
Chheⁿ-sek kang-hōe-chú-gī
Bû-chèng-hú siā-hōe-chú-gī
Siā-hōe-chú-gī
Bîn-chú siā-hōe-chú-gī
Ki-tok-kàu siā-hōe-chú-gī
Chū-iû-ì-sek siā-hōe-chú-gī
Seng-thài siā-hōe-chú-gī
Hu̍t-kàu siā-hōe-chú-gī
I-su-lân siā-hōe-chú-gī
Chìn-pō͘-chú-gī
Kûn-thé-chú-gī
Siā-hōe bîn-chú-chú-gī
Ki-tok-kàu bîn-chú-chú-gī
Siā-hōe chū-iû-chú-gī
Chū-iû-chú-gī
Pó-siú chū-iû-chú-gī
Jîn-bûn pó-siú-chú-gī
Chū-iû pó-siú-chú-gī
Pó-siú-chú-gī
Khoân-kéng-chú-gī
Bîn-cho̍k pó-siú-chú-gī
I-su-lân-chú-gī
Goân-lí-chú-gī
I-su-lân goân-lí-chú-gī
Chéng-cho̍k-chú-gī
Bîn-cho̍k-chú-gī
Kun-kok-chú-gī
Fasci-chú-gī
Chèng-tī chú-tê

Bîn-cho̍k-chú-gī sī 1 khoán ì-sek-hêng-thài, chú-tiuⁿ ta̍k-ê jîn-lūi ê cho̍k-kûn lóng ū koân ka-tī koán-lí kap to̍k-li̍p. Bîn-cho̍k-chú-gī-chiá jīn-ûi beh ta̍t-sêng thâu-chêng chit-ê bo̍k-phiau, siōng-hó ê hong-sek tō sī hō͘ ta̍k-ê cho̍k-kûn lóng ū in ka-tī ê kok-ka he̍k-chiá sī chū-tī ê siā-hoē, bô siū-tio̍h pa̍t-ê cho̍k-kûn iah koân-le̍k-chiá ê khòng-chè kap ap-pek.

Chiaⁿ chē bîn-cho̍k-chú-gī-chiá lia̍h-kóng bîn-cho̍k-chú-gī sī chín-kiù sè ê iah nńg-lio̍h ê cho̍k-kûn siōng-hó ê chhiú-lō͘, in jīn-ûi chiah-ê sè ê kap pí-kàu-tek khah bô le̍k-liōng ê cho̍k-kûn in-ūi kap pa̍t-ê cho̍k-kûn sio-lām siū-tio̍h ui-hia̍p. Bîn-cho̍k-chú-gī-chiá mā siūⁿ-kóng chit-ê sè-kài ē in-ūi bûn-hoà to-iūⁿ-sèng ê cheng-ka piàn-chò koh-khah hó, in mā kā choân-kiû-sèng ê éng-hióng kap thàu-lām khoàⁿ-chò tùi to-iūⁿ-sèng ê sńg-tn̄g.