Bûn-hòa Chu-sán Pó-chûn Hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bûn-hòa Chu-sán Pó-chûn Hoat (文化資產保存法), kán-chheng Bûn-chu-hoat (文資法), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ūi-tio̍h beh pó-chûn bûn-hòa chu-sán, chhiong-si̍t kok-bîn cheng-sîn seng-oa̍h, kap hoat-iông to-goân bûn-hòa só͘ li̍p ê hoat-lu̍t. It-chhè bûn-hòa chu-sán ê pó-chûn, î-hō͘, soan-iông, kap khoân-lī choán-î lóng-chóng ài chiàu chit tiâu hoat-lu̍t ê kui-tēng lâi chò; bô kui-tēng ê pō͘-hūn, chiàu kî-thaⁿ siong-koan hoat-lu̍t ê kui-tēng. Bûn-chu-hoat siāng chá tī 1982 nî chè-tēng; 2005 nî chìn-hêng chéng-thé-sèng kap kiat-kò͘-sèng ê siu-hoat; 2016 nî chìn-hêng choân-bûn siu-chèng, hiān-sî chóng-kiōng ū 11 chiong 113 tiâu.

Kin-kì siāng sin ê Bûn-chu-hoat lōe-iông, bûn-hòa chu-sán sī keng-kòe chí-tēng ia̍h teng-lio̍k ê kok-chióng ū kè-ta̍t ê sū-bu̍t. Iú-hêng bûn-hòa chu-sán pun chò "kó͘-chek", "le̍k-sú kiat-tio̍k", "kì-liām kiàn-tio̍k", "chū-lo̍k kiàn-tio̍k kûn", "khó-kó͘ ûi-chí", "sú-chek", "bûn-hòa kéng-koan", "kó͘-bu̍t" (kok-pó, tiōng-iàu bûn-bu̍t, kap it-poaⁿ bûn-bu̍t), kap "chū-jiân tē-kéng" téng 9 lūi. Bû-hêng bûn-hòa chu-sán pun chò thoân-thóng piáu-ián gē-su̍t, thoân-thóng kang-gē, kháu-su̍t le̍k-sú, bîn-sio̍k, thoân-thóng tì-sek kap si̍t-chiān téng 5 lūi. Tû-liáu chū-jiân tē-kéng iû Lông-úi-hōe chú-koán í-gōa, kî-thaⁿ kok-lūi lóng-chóng iû Bûn-hòa-pō͘ chò chú-koán ki-koan.