跳至內容

Bûn-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chi̍t-koá Hō-ló chhòng-chok kap hoan-e̍k ê bûn-ha̍k chok-phín.

Bûn-ha̍k sī bó·-mi̍h-khoán gí-giân, sî-tāi, ia̍h-sī bûn-hoà téng-téng, 1-ê khak-tēng ê kûn-thé siá-chok ê chok-phín chóng-hō-miâ. Tùi thoân-thóng ê kak-tō· lâi kóng, bûn-ha̍k hō· lán ē-tàng liáu-kái bó·-chi̍t-tīn lâng ( he̍k-sī kóng bîn-cho̍k ) ê kè-ta̍t-koan kap hèng-chhù. Chiâⁿ chē lâng kā bûn-ha̍k tòng-chò ha̍k-si̍p pa̍t-hāng bûn-hoà ê siōng-hó ê hong-sek ê chi̍t-chióng.

Bûn-ha̍k mā-sī ū chhúi-sióng ia̍h chhòng-chō-sèng ê siá-chok ê ì-sù, tùi chit-tiám lâi kóng, tō khah kóng-kioh bûn-ha̍k ê gē-su̍t kè-ta̍t.

Nā chiàu se-kok ê hun-lūi, it-poaⁿ hun-chò sàn-bûn, hì-kio̍k kap si 3 toā-lūi, sàn-bûn lāi-té, pau-koat siáu-soat kap hui-siáu-soat 2-lūi. Tī bó·-chi̍t-koá hun-lūi hong-sek--ni̍h, mā kā khó·-thoân--ê sǹg-chāi-lāi, hō-chò khó·-thoân bûn-ha̍k. Lēng-goā mā ū koh-khah iù ê pō·-lūi, chhin-chhiūⁿ sū-sū-si (epic), thoân-soat (legend), sîn-oē, bîn-kan koa-iâu (ballad), pa̍t-khoán khoán-sek ê khó·-thoân si, kap bîn-kan kò·-sū téng-téng.