B61 he̍k-tān

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
B61 hi̍k-tān

B61 puê-hùn tan-uī thê-kiong tē-khîn sú-iōng. Puê-hùn sú-iōng ê B61 tsún-khak hok-tsè "si̍t-sî" B61 ê hîng-tsōng hām tuā-sè (liân-tông i-ê an-tsuân/bú-tsong kí-tsè), m̄-kuh kán-ná pau-kuat tō-sìng tsâi-liāu.
Luī-hîng He̍k-tān
Ho̍k-i̍k kì-lo̍k
Sú-iōng tsiá Bí-kok
Sing-sán li̍k-sú
Set-kè-tsiá Los Alamos kok-ka si̍t-giām-sik [en]
Gián-huat li̍t-kî 1963
Sing-sán-siong Pantex kang-tiûnn [en]
Tan-kè $28 pah-bān (Mod 12)[1]
Sing-sán li̍t-kî 1968 (tsuân-bīn sing-sán)
Tsè-tsō sòo-liōng 3,155
Ên-sin tsióng-luī 13
Ki-pún tsu-guân
Tāng-liōng 715 pounds (324 kg)[2]
Tn̂g-tōo 141.6 inches (3.60 m)[2]
Ti̍t-kìng 13.3 inches (34 cm)[2]

Blast yield Kì-sìn uî 0.3–340 kt[3] hi̍k-tsiá 0.3–400 kt[4]

B61 hi̍k-tān (ing-gú: B61 nuclear bomb; B61 tsiàn-su̍t hi̍k-tsú tsà-tân) sī líng-tsiàn kiat-sok liáu-āu Bí-kok tshî-kú thú-pī [en] tang-tiong ê tsú-iàu jia̍t-hi̍k tāng-li̍k tsà-tuânn. B61 sī tsi̍t-tsióng tiong-kē tong-liōng t-tsiàn-lio̍k hām tsiàn-su̍t hi̍k bú-khì, tshái-iōng nn̄g-kip hok-siā lāi-po̍k siat-kè.[5]

B61 tshái-iōng khó-piàn tong-liōng [en] (hui tsìng-sik kun-sū su̍t-gú kiò-tsò "dial-a-yield") siat-kè, B61 kok-tsióng hîng-hō ê tong-liōng uî 0.3 tsì 340 tshian-tùn. B61 sī tsi̍t-siong tsuân ín-sìn suán-hāng (FUFO) bú-khì, tse ì-bī tio̍h B61 phuè-pī tsuân hong-uī ê ín-sìn hām tâu-sàng suán-hāng, pau-kuat khong-tiong hām tē-bīn po̍k-tsah ín-sìn, í-ki̍p tsū-iû lo̍h-thé, iân-tî tsū-iû lo̍h-thé hām pàng-hā tâu-tē.[2] B61 u7 ū tsi̍t-ê liû-suànn-hîng ê guā-khak, ē-īng sîng-siū tshiau-im-sok hui-hîng, tn̂g 11 ing-tshioh 8 ing-tshùn (3.56 m). ti̍t-kìng tāi-iok 13 ing-tshùn (33 mm). Ki-pún tāng-liōng tāi-iok sī 700 pōng (320 kg), m̄-kú kò-pia̍t bú-khì ê tāng-liōng khó-lîng in pán-pún hām ín-sìn/iân-tî phuè-tì jî-lâi piàn-ī. Tsia̍t-tsí 2020-nî, B61 tng-teh tsìn-hîng tē-12 pái siu-kái. Kin-kì 2012-nî Bí-kok kho-ha̍k liân-bîng [en] ê sòo-kì, tāi-iok 400-tsiah B61-12 kā tsō-kè 2800 bān bí-guân.[1]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 Kristensen, Hans (2013-01-16). "B61-12: NNSA's Gold-Plated Nuclear Bomb Project". goân-loē-iông tī 16 January 2013 hőng khó͘-pih. 2012-07-26 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 History of the TX-61 Bomb (Report). Sandia National Laboratories. August 1971. goân-loē-iông tī 2021-03-30 hőng khó͘-pih. 2021-02-05 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  3. "The B61 Bomb". Nuclear weapon archive. 9 January 2007. goân-loē-iông tī 27 February 2009 hőng khó͘-pih. 2018-03-28 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  4. Kristensen, Hans; Norris, Robert (27 November 2015). "The B61 family of nuclear bombs". Bulletin of the Atomic Scientists. 70 (3): 79–84. doi:10.1177/0096340214531546.  (Eng-gí)
  5. Sublette, Carey (9 January 2007). "The B61 Bomb". Nuclear Weapon Archive. goân-loē-iông tī 27 February 2009 hőng khó͘-pih. 2012-06-09 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
  • Bulletin of the Atomic Scientists
  • Los Alamos National Laboratory
  • Pantex

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: B61 nuclear bomb

template:United States nuclear devices [en]