Broadway im-ga̍k-kio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Broadway im-ga̍k-kio̍k, thang chí tī Bí-kok New York Chhī ê Broadway khu-he̍k poaⁿ-ián ê im-ga̍k-kio̍k, mā ē-sái ēng lâi kóng lóng-chóng ū Broadway sū-tài-luh ê im-ga̍k-kio̍k.

Tī Bí-kok New York khu-he̍k poaⁿ-ián ê im-ga̍k-kio̍k, nā khah khoah-bīn khoàⁿ, í tē-khu kap siū hoan-gêng ê têng-tō͘, koh ē-sái hun-chò 3 chióng, chit 3 chióng sī: Broadway, Off Broadway, kap Off Off Broadway.

"Off Off Broadway ū chám-jiân-á chē si̍t-giām hì-kio̍k ê khoán-sek, phiò-kè mā siōng sio̍k, nā-chún bē liáu hó, tō ē hông soá lâi Off Broadway koh thoân-lô, kan-taⁿ put-chí-á chhèng, chám-jiân-á siū hoan-gêng--ê, chiah ē tī Broadway poaⁿ.

Tùi tē-khu lâi hun, tī New York Chī ê Broadway toā-thong téng-koân, 44 Ke kah 53 Ke tiong-kan ê hì-hn̂g tō-sī lāi-Broadway (iā-tō-sī Broadway), nā Broadway toā-thong 41 kap 56 Ke téng-koân ê hì-hn̂g tō kiò-chò Off Broadway.