COVID-19 kiám-chhek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
CDC 2019-nCoV Laboratory Test Kit.jpg
Bí-kok CDC ê COVID-19 sit-giân-si̍k tshik-tshí thó-kiáñ.
Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Lateral Flow Test kit showing a negative result

COVID-19 kiám-tshik (COVID-19 testing) sī thong-kuè hi̍k-sng, khòng-thé hi̍k khòng-guân tíng-tíng hun-tsú kiám-tshik tshiú-tuāñ,[1][2][3][4] kah hing-khám-keh CT tuān-tsân sîng-siōng tíng ê lîm-tshn̂g hú-tsōo tshiú-tuāñ, tuì lîn-thé kám ū kám-ziám 201 SARS-CoV-2 hi̍k-tsiá ū tio̍h-tio̍h 2019 COVID-19 lâi kah tsín-tuàn (medical diagnosis).

2019 COVID-19 ê kiám-tshik teh 2019 COVID-19 ê i̍k-tsîng tiong, tuì tsik-sî tsín-tuàn, kiù-tī huān-tsiá, [1][2][5][6][7][8] i̍k-tsîng kàm-sī kah khòng-tsè, hue-ho̍k king-tsè,[9][10][11][3][12][13][14][15] lóng khí-tio̍h hui-siông kuan-kiān ê tsok-iōng; hông līn-uî sī huat-hiān, tshet-tn̄g thuân-ziám-liān (Infektkette) ê kuat-tīng-sìng ê kang-kū.[16][17] Hân-kok[18][19] kah Tik-kok[20] teh i̍k-tsîng tsá-kî khai-sí ê kóng-huàn, lî-tshiánn tsok-ū tsoo-tsit ê kiám-tshik, keh-lī kah tsiap-tshiok-tsiá tui-tsong tshòo-si; hông līn-uî sī i ē-sái khah sîng-kong khòng-tsè Covid-19 i̍k-tsîng ê puē-āu guân-in. Iû-î pīng-to̍k ê tuà-i̍k-tsiá khó-lîng ê tsìng-tsōng kám-jiám kah bo̍k-tsîng iah-bē khai-huat-tshut ē-sái phóo-phiàn ìng-iōng ê ū-hāu i̍k-biâu hi̍k-tsiá tī-liâu hong-huat. Tshiong-hun ê COVID-19 kiám-tshik, kah ki̍p-sî tit-tio̍h kiám-tshik ê ket-kó, kah tsiap-tshiok-tsiá tui-tsong, i̍k-tsîng kàm-sī, kám-jiám-tsiá keh-lī, khòng-tsè thuân-jiám-guân tíng-kiōng uē-sing hông-hōo tshòo-si, pīng phuè-ha̍p pó-tshî siā-kau kī-lī kah phuè-tuà tshuì-am kò-lîn hîng-uî hong-sik ê kái-pèn. Tse lóng sī tsīn-tsá khai-thuat bo̍k-tsîng phóo-phèn ê ki-ka keh-lī kah tshut-hîng ê hān-tsè, uì king-tsè sue-thè ê tsōng-hóng-hā an-tsuân tiōng-khé king-tsè ê bē-sái-bô ê pōo-sòo.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 Sheridan, Cormac (2020-03-23). "Fast, portable tests come online to curb coronavirus pandemic". Nature Biotechnology. doi:10.1038/d41587-020-00010-2. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-24. 2020-03-25 khòaⁿ--ê. 
 2. 2.0 2.1 "Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans". www.who.int. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-01-31. 6 March 2020 khòaⁿ--ê. 
 3. 3.0 3.1 "Breaking Down the Two Tests That Could Help Contain the COVID-19 Pandemic: One detects an active infection; another signals that the virus has already left the body. Both are critical for tracking the spread of disease". Smithsonian Magazine. 2020-04-07. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-04-08. 2020-04-08 khòaⁿ--ê. 
 4. "Coronavirus testing finally gathers speed". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-12-22. 2020-11-06 khòaⁿ--ê. 
 5. Cohen, Jon; Kupferschmidt, Kai (2020-03-20). "Countries test tactics in 'war' against COVID-19". Science. 367 (6484): 1287–1288. doi:10.1126/science.367.6484.1287. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-20. 2020-03-20 khòaⁿ--ê. 
 6. "冠状病毒核酸检测的研究进展与展望". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-18. 2020-03-18 khòaⁿ--ê. 
 7. "全球遭遇新冠检测难题,多国专家联合支招". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-18. 2020-03-18 khòaⁿ--ê. 
 8. "Everything You Need to Know About Coronavirus Testing: How it works, why we need it, and why it's taking so damn long for the US to get people diagnosed". www.wired.com. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-26. 2020-03-26 khòaⁿ--ê. 
 9. "The lost month: How a failure to test blinded the U.S. to COVID-19". The Seattle Times. 2020-03-28. 
 10. "To End The Coronavirus Crisis We Need Widespread Testing, Experts Say". NPR. 2020-03-24. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-04-08. 2020-04-07 khòaⁿ--ê. 
 11. "It's Time to Start Testing Coronavirus Immunity: Antibody tests can be faster, easy to administer and easy to scale". www.bloomberg.com. 
 12. "Fast COVID-19 test by San Diego's Quidel comes up big in saving Pac-12 football". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-12-02. 2020-09-27 khòaⁿ--ê. 
 13. "Covid-19 tests that give results in minutes to be rolled out across world". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-01-16. 2020-09-28 khòaⁿ--ê. 
 14. "The case for airport coronavirus testing, and why it matters". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-09-27. 2020-09-28 khòaⁿ--ê. 
 15. Testing in a Pandemic — Improving Access, Coordination, and Prioritization
 16. "As Covid-19 Cases Surge, Europe Turns to New Testing Methods". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-12-13. 2020-10-09 khòaⁿ--ê. 
 17. "The day we let Covid-19 spin out of control". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-01-24. 2021-01-24 khòaⁿ--ê. 
 18. "Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success?". Science. 2020-03-17. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-20. 2020-04-11 khòaⁿ--ê. 
 19. "Experts Credit South Korea's Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread". NPR.org. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-03-13. 2020-05-23 khòaⁿ--ê. 
 20. "Pass the salt: The minute details that helped Germany build virus defences". Reuters. 2020-04-09. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-04-22. 2020-04-24 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • This article incorporates public domain material from the Centers for Disease Control and Prevention document: "Symptom-Based Strategy to Discontinue Isolation for Persons with COVID-19". Retrieved 5 May 2020. (Eng-gí)

Ên-sin ua̍t-to̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: COVID-19 kiám-chhek