Chū-hoat chham-liông e-chuán-uāⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
SPDC kuè-tîng ê sī-gī tôo. Ài tsù-ì--e tō sī tsū-huat tsham-liông e-tsuán-uāñ sóo tsè-sîng ê kng-tsú tuì (photon polarization) pit-su tsun-siú lîng-liōng siú-hîng tīng-lu̍t kah tōng-liông siú-hîng tīng-lu̍t (conservation of momentum).

Tsū-huat tsham-liông e-tsuán-uāñ (tsū-huat tsham-liông îng-kng (spontaneous parametric fluorescence), iá-sī "tsū-huat tsham-liông suàñ-siā" (spontaneous parametric scattering), eng-gí: spontaneous parametric down-conversion (SPDC), hàn-gí: 自發參量下轉換) sī tsi̍t-tsióng tsiâñ tiōng-iàu ê ki-su̍t, ē-sái iōng-lâi tsè-pī tan-to̍k kng-tsú iá-sī hōo-siong tsi-kan liông-tsú tak-tîñ ê kng-tsú tuì (photon polarization). Iā tiō-sī tsi̍t-tsióng hui-suàñ-hîng ê tsik-sî kng-ha̍k kuè-tîng, kun-kù lîng-liōng siú-hîng tīng-lu̍t kah tōng-liông siú-hîng tīng-lu̍t (conservation of momentum), i ē-sái kah tsi̍t-ê khá ko lîng-liōng ê kng-tsú (tō sī phòng-phù (pump) kng-tsú) tsuán-uāñ piàn-sîng tsi̍t-tuì kng-tsú (tō sī "sìn-hō kng-tsú" (signal (s)), kah khá kē lîng-liōng ê "îng-îng kng-tsú" (idler (i))). Iú-kuan tak-tîñ kng-tsú tuì kah tan-to̍k kng-tsú ê señ-sîng, tse lóng sī liông-tsú kng-ha̍k tiong tiōng-iàu ê kuè-tîng hong-huat.[1]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Guenther, Miller, Bayvel, Midwinter Encyclopedia of Modern Optics Vol. 1 Elsevier, 2004, p. 111-112 (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Klemens Jesse: Femtosekundenlaser: Einführung in die Technologie der ultrakurzen Lichtimpulse. Springer 2005. ISBN-978-3540236511 (Tek-gí)
  • Wolfgang Radloff: Laser in Wissenschaft und Technik. Spektrum Akademischer Verlag 2010. ISBN-978-3827424273 (Tek-gí)
  • Клышко Д.Н., Пенин А.Н., Полковников Б.Ф., Параметрическая люминесценция и рассеяние света на поляритонах, Письма ЖЭТФ, том 11, стр. 11-14 (1970). (Lōo-si-ia-gí)
  • Делоне, Николай Борисович (младший), Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Курс лекций, М., Наука, 1989, 280 с. (Lōo-si-ia-gí)
  • Воронов В.К., Подоплелов А.В. Современная физика: Учебное пособие. - М.: КомКнига, 2005, 512 с., ISBN-5-484-00058-0, гл. 1 Нелинейная оптика, п 1.1 Многофотонные процессы. (Lōo-si-ia-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]