Chū-jiân tē-lí-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chū-jiân tē-lí-ha̍k (自然地理學) sī tē-lí-ha̍k ê nn̄g-toā hun-iá chi-it, chù-tiōng tī-leh gián-kiù chū-jiân khoân-kéng ê hêng-sek kap oa̍h-tāng. Tī chu-jiân tē-lí-ha̍k ê gián-kiù lāi, Tē-kiû tiāⁿ-tiāⁿ àn-chiàu bô-kāng ê khoân-kéng pī khu-hun chò kúi-nā ê khoan-chân; chhin-chhiūⁿ tāi-khì-khoan, seng-bu̍t-khoan, giâm-se̍k-khoan kap chúi-khoan. Tùi chū-jiân tē-lí-ha̍k ê gián-kiù chia̍p-chia̍p sú-iōng khòa ha̍k-kho ê gián-kiù hong-sek kap hē-thóng su-ûi.